V přehledu se dočtete, kde přesně budou novostavby stát, kdo do nich investoval nebo co v nich najdete, až poprvé otevřou své dveře.

Vlakové nádraží ve Vsetíně

Zásadní rekonstrukce a modernizace železniční stanice ve Vsetíně je už delší dobu v plném proudu. Investorem je Správa železnic (SŽ), rozsáhlý projekt podpořila také Evropská unie. Na stavbu za téměř 3,38 miliardy korun (bez DPH) poskytla dotaci přesahující dvě miliardy. Rekonstrukce nádraží potrvá do konce roku 2024.

„V prostoru nové železniční stanice vzniká dopravní terminál, parkovací dům a také podchod pod železnicí, který v budoucnu propojí lokalitu Lapače v zanádražním prostoru s vlakovými nástupišti, dopravním terminálem a podzemním parkovištěm Smetanovy obchodní galerie,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Demolice historické budovy vsetínského nádraží, srpen 2023:

Zdroj: Iva Nedavašková

Jedním z milníků této obří investiční akce byla v srpnu demolice historické výpravní budovy železniční stanice. S budovou se ten den přišlo rozloučit na dvatisíce Vsetíňanů.

Dominantou bude dopravní terminál

Ačkoliv na přestavbu železniční stanice navazuje řada dalších rozsáhlých investičních aktivit, tou hlavní je právě stavba dopravního terminálu a dále pak vyvýšených a zastřešených nástupišť a podchodu pod železnicí. Bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro železniční i autobusovou dopravu.

Blízké autobusové nádraží bude k tomu vlakovému za uvedeným účelem přesunuto.V sousedství dopravního terminálu vyroste také parkovací dům s kapacitou 310 stání či cyklověž.

Vizualizace proměny vlakového nádraží ve Vsetíně a přilehlého centra města.
Dvě miliardy pro vsetínské vlakové nádraží. Modernizaci podpořila EU

Pokud jde o samotný dopravní terminál, ten bude třípodlažní. V prvním podzemním podlaží budou umístěny technologické místnosti a hygienická zařízení. Současně tímto prostorem povede podchod vedoucí od Smetanovy obchodní galerie pod Nádražní ulicí a dále pokračující pod kolejištěm a nástupišti až do areálu bývalé Delty Na Lapači.

V prvním nadzemním podlaží dopravního terminálu cestující najdou hlavní prostory, tedy halu, čekárnu, poklady a také zde budou mít zázemí zaměstnanci. To najde své místo i ve druhém nadzemním podlaží, kde se dále plánuje zřízení čekárny pro matky s dětmi a pro VIP klienty dopravců. Bezbariérové spojení mezi jednotlivými podlažími bude zajištěno výtahem, mezi prvním a druhým nadzemním podlažím navíc i eskalátorem.

Vlakové nádraží ve Vsetíně

Kde bude stát: Nádražní 649, Vsetín
Kdy bude hotová: do konce roku 2024
Kdo za stavbou stojí: Správa železnic
Kolik stavba stoj peněz: přes 3 miliardy korun (dotace z EU přes dvě miliardy)
Co najdete uvnitř? Třípodlažní dopravní terminál s komfortními prostory pro cestující, hala s čekárnou, pokladnami a zázemím pro zaměstnance, čekárna pro matky s dětmi. Bezbariérové spojení mezi jednotlivými podlažími bude zajištěno výtahem, mezi prvním a druhým nadzemním podlažím navíc i eskalátorem.

Obytný soubor ve Vsetíně

Obyvatelé Vsetína se v nejbližších letech dočkají zcela nové čtvrti přímo v centru města. Ta vyroste za železničními kolejemi v areálu bývalé Delty. Nová obytná zóna bude s centrem propojena podchodem, který rovněž slouží jako příchod na nádraží z jihu. Projekt nabídne 180 bytů, 69 ubytovacích jednotek a 204 stání v hromadných garážích a 50 při komunikacích. Nárožní domy potom poskytnou v přízemí plochy pro komerční jednotky.

„Území bylo dříve využíváno pro dřevozpracující výrobu a skladování dřeva. Prostor bývalé pily je zásadní rozvojovou plochou v širším centru města, která bude po vybudování nového dopravního terminálu plnit funkci těžiště zanádražní čtvrti a vedlejší bránu do města,“ říká Petr Talanda z architektonické kanceláře Pelčák a partner architekti.

Blok u náhonu je vystavěn z bodových bytových domů s jedním lokálním výškovým akcentem bytového domu při budově staré haly Sandrik, který svojí hmotou tvoří protipól masivního tělesa zimního stadionu.

Ve Vsetíně vyroste nová čtvrťVe Vsetíně vyroste nová čtvrťZdroj: Pelčák a partner architekti

„Návrh do území usazuje kompaktní městskou zástavbu bytových domů s jasnou uliční strukturou. Na nárožích severního bloku jsou situovány polyfunkční domy s pronajímatelným obchodním parterem a ve vyšších podlažích pro funkci ubytování. Jižní, před hlukem z dráhy ochráněná část bloku je tvořena bytovými domy oddělenými širokými mezerami, které rozvolňují charakter zástavby směrem na jih,“ pokračuje Talanda.

Před hlukem z nádraží ochrání obyvatele jak kaskádové provedení stavby, tak dispoziční rozmístění v budově. Bezprostředně u kolejí totiž budou chodby nebo například kuchyně. Obývací prostory a další místnosti budou situovány do klidného uzavřeného dvora uprostřed.

S první etapou stavby šesti bytových domů začal investor společnost Delta-Vsetínská Pila v červnu letošního roku. Hotovo má být v listopadu 2024.

„Areál bývalé Delty Na Lapači se v budoucnu stane prakticky novou čtvrtí. Město Vsetín v tomto prostoru vybuduje páteřní silniční infrastrukturu,“ přiblížil v minulosti starosta Jiří Čunek.

Obytný soubor ve Vsetíně

Kde bude stát: U Křivačkárny, Vsetín
Kdy bude hotová: I. etapa v listopadu 2024
Kdo za stavbou stojí: DELTA – Vsetínská pila, s.r.o.
Kolik stavba stoj peněz: neuvedeno
Co najdete uvnitř: Projekt nabídne 180 bytů, 69 ubytovacích jednotek a 204 stání v hromadných garážích a 50 při komunikacích.

Magnetická rezonance ve Vsetínské nemocnici

Ústředním tématem tohoto roku ve Vsetínské nemocnici bylo vybudování magnetické rezonance. Zdravotnické zařízení tím získalo další rozšíření diagnostických možností pro své pacienty.

Investorem se stal Zlínský kraj, stavební část si vyžádal 54,2 milionů korun. Přístroj a potřebné technologie za dalších více než 53 milionů korun pokryla dotace z EU. Pracoviště pro magnetickou rezonanci vzniklo přístavbou k budově B1 – pavilonu chirurgických oborů.

Předáním staveniště začala v areálu Vsetínské nemocnice stavba pracoviště magnetické rezonance; říjen 2022
Vsetínská nemocnice buduje pracoviště magnetické rezonance za téměř 110 milionů

Ředitel nemocnice Martin Pavlica připomenul, že magnetická rezonance je pro nemocnici dalším významným krokem rozšíření spektra poskytovaných služeb. 

„V uplynulých třech letech jsme díky evropským fondům již obnovili vybavení radiodiagnostického pracoviště, máme moderní CT, špičkovou ultrazvukovou techniku, skiaskopický přístroj, C-rameno na operačních sálech. Magnetická rezonance nám umožní další zkvalitnění diagnostiky a pacienti už za tímto vyšetřením nebudou muset dojíždět,“ uvedl Pavlica.

Do ostrého provozu bude uvedena v říjnu letošního roku.

Magnetická rezonance ve Vsetínské nemocnici

Kde bude stát: Pavilon B, Nemocniční 955, Vsetín 
Kdy bude hotová: říjen 2023
Kdo za stavbou stojí: Zlínský kraj
Kolik stavba stoj peněz: Stavební část si vyžádala 54,2 milionů korun. Přístroj a potřebné technologie za dalších více než 53 milionů korun jsou hrazeny z dotací EU
Co najdete uvnitř? Vyšetření magnetickou rezonancí je běžnou součástí diagnostických postupů v návaznosti na většinu lékařských oborů. Jde o vyšetření neinvazivní, jehož využití je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy, orgánů hrudníku, břicha, páteře a kloubů, po zobrazení srdce a cév. Oproti CT vyšetření je velkou výhodou magnetické rezonance velmi dobré zobrazení měkkých tkání a orgánů bez využití ionizujícího záření

Vlakové nádraží ve Valašském Meziříčí

Podle statistik projde vlakovým nádražím ve Valašském Meziříčí nejvíc cestujících ve Zlínském kraji. Město je dopravním uzlem, ze kterého se dá po železnici vyrazit do pěti směrů. Stav nádraží tomu však neodpovídá - stará nádražní budova, peróny a absence bezbariérového přístupu.

Dle dřívějšího záměru mělo v roce 2024 dojít ke kompletní rekonstrukci nejen budovy a nástupišť, ale také kompletní infrastruktury s náklady přesahujícími pět miliard korun. Tento projekt neprošel přes Centrální komisi Ministerstva dopravy, protože neobhájil svou ekonomickou efektivitu.

Miliardová oprava vlakového nádraží v Meziříčí začne nejdřív v roce 2026
Miliardová oprava vlakového nádraží v Meziříčí začne nejdřív v roce 2026

„Proto jsme nyní přistoupili k jeho redukci. Počítáme s opravou nádražní budovy, nástupišť tak aby odpovídala normám, zajištěním bezbariérového přístupu pomocí výtahů případně eskalátorů a také se zahloubením stávajícího podchodu o 60 centimetrů, aby mohlo dojít k úpravě kolejiště ve stanici. Zároveň by mělo dojít k částečné demolici nádraží budovy, aby byl zajištěn přímý vstup do podchodu z ulice a zároveň co nejlépe využity vnitřní prostory objektu,“ představil záměr projektu Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

Nový projekt, který je aktuálně v připomínkovém řízení před schválením Ministerstva dopravy by neměl překročit náklady jedné miliardy. „Pokud nedojde k neočekávaným komplikacím, chtěli bychom stavbu realizovat mezi lety 2026 až 2028,“ dodal Nejezchleb.

Vlakové nádraží ve Valašském Meziříčí

Kde bude stát: Nádražní 545/12, Valašské Meziříčí
Kdy bude hotová: do konce roku 2028
Kdo za stavbou stojí: Správa železnic
Kolik stavba stoj peněz: jedna miliarda korun
Co najdete uvnitř? Oprava nádražní budovy a nástupišť tak aby odpovídala normám, bezbariérový přístup pomocí výtahů případně eskalátorů. Zahloubení stávajícího podchodu o 60 centimetrů, aby mohlo dojít k úpravě kolejiště ve stanici. Zároveň by mělo dojít k částečné demolici nádraží budovy, aby byl zajištěn přímý vstup do podchodu.

Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Mělo být chloubou města pod Radhoštěm. Z vysněného kulturního centra v Rožnově za stovky milionů je však hotová jen základová deska. Po odstoupení dodavatele stavby, čeká kontroverzní kulturák na posouzení opravené projektové dokumentace Vysokým učením technickým v Brně.

A město mezitím před vyhlášením veřejné zakázky na realizaci hlavní stavby kulturního centra, vyhlásilo předběžnou tržní konzultaci. Pomoci ní chce získat maximum informací ke správnosti aktuální Technické specifikace, reálné ceně stavby a také zájmu stavebních firem o realizaci zakázky.

Firmy se mohly zapojit do 20. září. Podle předpokládaného harmonogramu by mělo dojít k vyhlášení veřejné zakázky na konci letošního roku a práce na hlavní stavbě by měly být zahájeny na jaře roku 2024.

„Kulturní centrum ve městě chceme a uděláme vše pro to, abychom jej postavili profesionálně, kvalitně a co za co nejnižší částku. Kulturák řídíme tak, že nebude hrozit jeho další zastavení nebo překvapivé vícepráce,“ ujistil starosta města Jan Kučera.

Vizualizace budoucí podoby nového kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.Vizualizace budoucí podoby nového kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.Zdroj: archiv MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Věří, že tržní konzultace jsou dalším dílkem do skládačky profesionálního zvládnutí této velké stavby. „Získáme kontakt s potenciálními dodavateli, probereme poslední nejasnosti a oni si budou moci být jistí tím, že je projekt v pořádku a je to pro ně v této době ideální zakázka. Konec roku je skvělá doba na vyhlášení veřejné zakázky, protože stavební firmy si plánují projekty na další rok,“ míní starosta.

Stavebnictví podle jeho zažívá těžké časy. „Cena dřeva klesá a já jsem si jist, že doba je nyní pro stavbu kulturního centra velmi příznivá. Rozumná firma na konci roku půjde po zakázce, která je opakovaně zkontrolovaná, je značného rozsahu a měla možnost si v rámci tržních konzultací vše probrat. Pro nás je to příležitost na získání zajímavé ceny a dobrého partnera pro stavbu,“ vysvětlil Jan Kučera.

Takto vypadalo Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm na konci května 2023.
Kulturní centrum v Rožnově je podle starosty jako Mercedes. Zatím nepojízdný

V plánovaném kulturním centru poslouží návštěvníkům velký sál s kapacitou 346 lidí, dále malý sál, který má primárně sloužit jako kino s kapacitou 110 diváků. Součástí centra bude také salonek pro čtyři desítky hostů, venkovní atrium pro zhruba 200 lidí či venkovní scéna, která pojme až několik tisíc diváků.

Počítá se mimo jiné též s kavárnou, zázemím pro účinkující i zaměstnance, divadelní scénou i celkovým řešením okolí nového kulturního stánku včetně parkování či sadových úprav.

Celý dům je konstrukčně navržený jako dřevostavba, provoz objektu pak v pasivním standardu s minimálními nároky na svou funkci a s maximálním využitím obnovitelných zdrojů.

Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Kde bude stát: Bezručova 838, Rožnov pod Radhoštěm
Kdy bude hotová: do roku 2027
Kdo za stavbou stojí: Město Rožnov pod Radhoštěm
Kolik stavba stoj peněz: probíhá tržní konzultace. Původně náklady byly vyčísleny na 200 milionů, poslední částka byla větší než 360 milionů.
Co najdete uvnitř: Velký sál s kapacitou 346 lidí, dále malý sál, který má primárně sloužit jako kino s kapacitou 110 diváků. Součástí centra bude také salonek pro čtyři desítky hostů, venkovní atrium pro zhruba 200 lidí či venkovní scéna, která pojme až několik tisíc diváků.