Stavební dělníci v těchto dnech upravují vhodné místnosti v budově v Čechově ulici, kde sídlí také Městská policie Rožnov. Právě tady nové centrum nákladem 850 tisíc korun vznikne. Ve stejné budově v Čechově ulici už radnice před dvěma lety zřídila takzvanou sedárnu.

„Nové zařízení bude sloužit lidem ohroženým sociálním vyloučením. Noclehárna bude mít kapacitu pro šest mužů a dvě ženy a bude určena pro přenocování a vykonání osobní hygieny. Nebude se jednat o ubytovnu, kde by klienti zůstávali," vysvětlil místostarosta města Jan Kučera. Ráno tedy musí lidé zařízení i se svými věcmi opustit.

NOCLEHÁRNA BUDE STÁT OSM SET PADESÁT TISÍC

Vedoucí odboru rozvoje rožnovské radnice Ivo Marcin doplnil, že denní nízkoprahové centrum bude sloužit lidem v akutní nouzi, kteří nejsou schopní řešit běžné životní potřeby svými silami. Spuštění provozu obou zařízení předpokládá k 1. lednu 2017. „V této chvíli probíhají stavební práce. Rada města také rozhodla o provozovateli pro uvedené sociální služby," dodal Marcin. V denním centru lidé v nouzi získají odbornou sociální pomoc. „Sociální pracovníci poradí klientům například s novým bydlením, prací nebo získáním dokladů," uvedl už dříve mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

VE VSETÍNĚ NABÍZEJÍ AZYL OD ROKU 2001

Pomoc lidem bez přístřeší nabízejí také další města v regionu. Ve Vsetíně od roku 1992. Bezdomovcům pomáhají členové společnosti Elim Vsetín.

Noclehárnu uvedli pracovníci vsetínského centra do provozu v roce 2001. „Poskytujeme dvanáct lůžek pro muže a čtyři lůžka pro ženy," popsal ředitel Jiří Růžička. První noc je pro bezdomovce zdarma. Každý další nocleh stojí 50 korun.

Podle Růžičky mohou lidé bez domova přijít do noclehárny mezi devatenáctou hodinou a půl desátou večer. Ráno si musí vzít klienti všechny své věci a opustit noclehárnu do devíti hodin.

Denní centrum pro lidi bez domova funguje ve společnosti Elim Vsetín od roku 2010. „Klientům nabízíme sociální poradenství, mohou si u nás vyprat oblečení, osprchovat se a najíst se," popsal ředitel Růžička.

Ve Valašském Meziříčí poskytuje pomoc Charita. Denní centrum zde funguje od roku 2004. „Okamžitá kapacita centra je dvacet čtyři osob," uvedl ředitel Charity Valašské Meziříčí Jiří Gavenda. Noclehárna vznikla ve Valašském Meziříčí o dva roky později. Poskytuje jednorázové ubytování až dvaceti klientům.