Jako nejčastější důvod nepřítomnosti přitom neziskovky uvádějí, že jsou příliš vytížené nebo mají nedostatek lidí. „Akce, které radnice pořádá, nenavštěvuji, protože na to jednoduše nemám čas,“ uvedl například Tomáš Katnar, zástupce občanského sdružení Hafera. Stejné důvody zmiňoval také Jiří Homolka z Turistického oddílu mládeže. „U nás působí zejména dobrovolníci, kteří mají navíc svá běžná zaměstnání, takže jim příliš času nezbývá,“ podotkl.

Nicméně najdou se i organizace, které čas mají a zpravidla účasti na informativních setkáních nelitují. „Komunitní akce navštěvujeme pravidelně. Připadají nám účelné a pomohly nám při tvorbě vlastních projektů,“ pochvaloval si například Michal Vodák, vedoucí vsetínské pobočky občanského sdružení Naděje.
S neziskovkami ve Vsetíně pracuje Společnost pro komunitní práci Vsetín (SPKP).

„Už více než rok se snažíme spolupracovat s organizacemi a sdruženími ve Vsetíně a informovat je například o možnostech čerpání peněz z fondů Evropské unie,“ uvedl Tomáš Pifka, projektový manažer SPKP. Jako příklad uvedl takzvané kulaté stoly, které nedávno proběhly ve Vsetíně, a kde se mohli zástupci jednotlivých organizací sejít. Účast na těchto setkáních byla podle něj ovšem velmi malá.

Minulý týden začaly ve Vsetíně rovněž semináře, kde se mohou neziskovky pod vedením odborníků naučit, jak správně vypracovat projekt. Zkušenosti, které zde podle organizátorů akcí mohou získat, zvyšují jejich šanci na získání financí. „Nic však nenasvědčuje tomu, že by zájem ze strany sdružení a spolků rostl,“ konstatoval smutně Pifka.