Nezaměstnanost se ve Zlínském kraji snížila během května o 5,5 procenta. Počet uchazečů o zaměstnání tak klesl o 1836 osob

I když během květnových dnů poklesla ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu, stále zůstává nad úrovní průměrné míry nezaměstnanosti v České republice. Ta je ke stejnému datu na výši 8,7 procenta.

„Na pokles nezaměstnanosti v květnu mají stále ještě vliv mimo jiné také sezónní zaměstnání, i když nejvíce sezónních zaměstnanců nastoupilo do práce v dubnu,“ uvedla mluvčí zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová.

Připomněla, že u tohoto druhu prací zdaleka nejde jen o místa pomocných pracovníků, ale také o vysoce kvalifikované pozice.

V současném období se zpět do zaměstnání vracejí hlavně pracovníci ve stavebnictví. „Některé stavební firmy například potřebují rychle dokončit zakázky nebo dostávají nové,“ vysvětlil ředitel zlínského pracovního úřadu Zdeněk Semerád.

V uplynulém měsíci se na úřadech práce Zlínského kraje nově zaevidovalo 2 544 uchazečů o zaměstnání, vyřazeno bylo 4 380 uchazečů. V porovnání s čísly z dubna došlo nejen k poklesu počtu nově registrovaných, ale rovněž ke snížení počtu uchazečů z evidence vyřazených. Na konci května bylo na pracovních úřadech všech okresů dohromady k dispozici celkem 1 454 volných pracovních míst.

Okresem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v kraji je Kroměříž. Její aktuální výše zde činí 11,92 procenta. Za ním následuje Vsetín s 10,77 procenty, na třetí pozici je Zlín. Zde se nezaměstnanost v květnu ustálila na 9,32 procenta. Nejnižší nezaměstnanost je nyní na Uherskohradišťsku, kde je 9,18 procenta.

V květnu byly nejčastěji nabízenými volnými pozicemi místa montážních dělníků, obchodních cestujících a zástupců, číšníků, servírek, kuchařů a řidičů nákladních automobilů.

Počet absolventů činí z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných ve Zlínském kraji 5,6 procenta, což je 1 759 osob.

„Absolventi středních škol mají nyní ještě nárok na dva měsíce prázdnin. Po tuto dobu jim sociální a zdravotní p jištění hradí stát. Nicméně je to ideální období pro hledání zaměstnání podle vlastních představ,“ řekla mluvčí Miriam Majdyšová.

Dodala, že po zaevidování na úřad práce již pro ně budou vyhledávat pracovní místa příslušní referenti. Ti mají ve výběru omezenější možnosti. Musí zohlednit například zdravotní stav uchazeče či další faktory a kriteria.

Za absolventy vysokých škol přestane stát platit pojistné, vyplývajícící ze statutu studenta, již druhý měsíc po státních zkouškách. „Většina z nich nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože nemají odpracovanou potřebnou dobu. Nicméně pokud se zaevidují na pracovním úřadě, budou mít od státu zaplaceno aspoň zdravotní a sociální pojistné jakožto uchazeči o zaměstnání,“ sdělil ředitel zlínského pracovního úřadu Zdeněk Semerád.