Vsetínští zastupitelé v uvolněných funkcích transparentní odpověď na výši odměn prostě nemají. „Můj plat je veřejný, každý si ho může vyhledat. Je uveden v tabulkách,“ odtušila stroze starostka Vsetína Iveta Táborská. Sdílnější nebyl ani třetí místostarosta vsetínské radnice Stanislav Pavelec. „Odměny nesdělím, protože jejich výši neznám. Přesné údaje má tajemník,“ odkázal Pavelec.

Petr Kořenek vykonávající funkci druhého místostrarosty Vsetína podle svých slov nemá problém se sdělováním svého příjmu. Neurčitost v informacích podkládá nepříjemnou životní zkušeností.

„Plat i majetkové přiznání jsem sdělil před volbami. Setkal jsem se ale s naprosto šokující reakcí lidí. Závist nezná mezí. Došlo to tak daleko, že mi například poškodili auto,“ řekl Kořenek.

Svoji měsíční odměnu naopak bez okolků sdělila první místostrarostka Květoslava Othová. „Můj plat je přesně stanoven zákonem, není to věc, kterou by schvalovalo zastupitelstvo. Pohybuje se kolem devětačtyřiceti tisíc hrubého. S ohledem na lednový pěti procentní pokles odměn nevím úplně přesnou cifru,“ informovala Othová.

Neuvolnění zastupitelé byli v tomto směru sdílnější, i když ne zcela informovaní. Potvrdili tak alespoň přibližné sumy na svých výplatních páskách.

„Z hlavy momentálně nevím. Nemám to nyní přesně zjištěno, ale odhadem za člena rady dva tisíce korun, člena finančního výboru šestnáct set korun, za člena komise v prevenci kriminality dvanáct set korun,“ vyjmenoval Dalibor Sedláček zastávající funkci neuvolněného radního, člena finančního výboru a člena komise prevence kriminality. Číslo, k němuž dospěl je podle něj přibližné. „Oproti loňsku došlo k desetiprocentnímu snížení odměn,“ poznamenal Sedláček.

„Nemám problém s uveřejněním částky, zatím jsem se o to nezajímal a nevím to přesně. Měla by se pohybovat kolem dvou tisíc korun,“ sdělil neuvolněný zastupitel, člen kontrolního výboru a člen zdravotní komise Daniel Bělov.