Opravné ústní zkoušky se v pátek 11. září zúčastní například dvanáct studentů z Masarykova gymnázia ve Vsetíně. Reparát písemné části z anglického a z českého jazyka pak opakuje devět studentů ze vsetínské střední zdravotnické školy. „Jeden student gymnázia opakuje všechny čtyři povinné předměty," poznamenal Dalibor Sedláček, ředitel Masarykova gymnázia a Střední zdravotnické školy ve Vsetíně.

12 studentů přijde k opravným zkouškám

Také na ostatních středních školách ve Vsetíně se připravují na opravné zkoušky. Na soukromé Střední škole Kostka maturovalo v loňském školním roce celkem 124 studentů. V září si maturitní zkoušku zopakuje dohromady dvanáct studentů, a to především ze státní zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. „Dva studenti nebyli k maturitní zkoušce připuštěni vůbec a budou opakovat čtvrtý ročník," přiblížil ředitel střední školy Karel Kostka.

Na vsetínské strojnické škole byli v maturitách úspěšnější. „Naši žáci jsou u státní části maturitních zkoušek poměrně úspěšní, někteří z nich si vybrali dobrovolně i volitelnou matematiku," pochválila své absolventy Jarmila Minaříková, ředitelka Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně.

Didaktický test a písemnou práci z českého jazyka podle ní zvládli všichni studenti, jen dva středoškoláci si zopakují ústní část. Celkově pak dosahují žáci vsetínské průmyslovky ve společné části maturitní zkoušky lepších výsledků, než je republikový průměr.Součástí květnové maturity na vsetínské strojnické škole byla také školní profilová část.

Maturanti v ní prezentují formou několikahodinové práce komplexní strojařské dovednosti z konstruování, strojírenských výpočtů a tvorby technologických postupů.

„V této části jsme měli také pár neúspěšných studentů. Byli to zejména ti, kteří studují v průběhu celých čtyř let se slabšími výsledky," podotkla Minaříková.

Na obchodní akademii ve Valašském Meziříčí si různé části maturitní zkoušky zopakuje jen šest studentů.

Střední zemědělská a přírodovědná škola v Rožnově pod Radhoštěm eviduje celkem šestnáct takovýchto případů.

Školy, které se nechtějí chlubit

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel a Střední škola cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm, stejně jako Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Střední průmyslová škola stavební a Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí nebo Střední odborná škola Josefa Sousedíka ze Vsetína odmítly redakci poskytnout informace o počtu studentů opakujících některou z částí maturitní zkoušky.

Autor: David Janošek