Dnes Miroslav Randa vyučuje na Katedře obecné fyziky na Západočeské univerzitě v Plzni a o své poznatky z oblasti astronomie, astrofyziky a atomové fyziky se mimo akademickou půdu dělí také na různých konferencích.

Ujít si proto nenechal ani třídenní Česko-slovenskou konferenci o vzdělávání a astronomii, která se o uplynulém víkendu konala ve hvězdárně ve Valašském Meziříčí.

„Studoval jsem v Praze, kde v té době přednášel Martin Šolc. Dokázal více než dvě hodiny vyprávět o tak obecné věci, jako je orloj. Odkryl tak velké množství astronomických poznatků, které nejsou na první pohled zjevné,“ vypráví o prvotním impulsu absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Později se rozhodl přijmout místo na Západočeské univerzitě v Plzni, kde působí dodnes.

„Chytlo mě to, a když se potom uvolnilo místo v Plzni, byl jsem velmi rád, že se můžu astronomií zabývat,“ dodává astronom.
Kromě budoucích učitelů fyziky vyučuje také studenty z ostatních oborů. Věrný heslu „Astronomie pro každého“ je seznamuje se základy této vědní disciplíny.

Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí považuje za jednu z nejlepších v České republice. Pracovníci hvězdárny si jej získali hlavně svou aktivitou a snahou o popularizaci tohoto vědního oboru mezi širokou veřejností. Když právě neučí, neřeší fyzikální úlohy či nepíše odborné články věnuje se druhému svému koníčku. „Občas hraji šachy, ale na nic jiného mi už nezbývá čas,“ uzavírá astronom a odchází se připravit na přednášku.