Důvodem je i tentokrát dlouhodobé neplacení nájemného. „Radnice upozorňuje, že podobně bude postupovat i v případech dalších dlužníků, pokud nezačnou svoji situaci řešit včas,“ zdůraznila mluvčí úřadu Eva Stejskalová. Všech pět hříšníků dluží městu jen na nájemném více než sto tisíc korun, dalších šedesát tisíc činí poplatky z prodlení.

„Nájemci tak hrubě porušují povinnosti vyplývající z nájemního vztahu a my jim tedy můžeme vypovědět nájem i bez přivolení soudu,“ poznamenal právník radnice Robert Rafaj. Vedení města však k tomuto kroku přistupuje až v krajních případech, kdy dlužníci nereagují na výzvy a upomínky a jejich dluh se neustále prohlubuje. „Bohužel, lidé často začnou reagovat až v okamžiku, kdy jim udělíme výpověď, a to už je většinou pozdě,“ říká vsetínská starostka Květoslava Othová.

„Podle občanského zákoníku může pronajímatel takto vypovědět smlouvu každému, kdo nezaplatí nájemné ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a dalších úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu,“ vysvětluje Robert Rafaj. Byty budou muset vypovězení nájemníci vyklidit do tří měsíců ode dne doručení výpovědi.