„Snahu našeho personálu být k dispozici a pomáhat, kde je potřeba, je určitě nutno ocenit. Ve Zlíně aktuálně chybí asi 300 zdravotníků, v Uherskému Hradišti a Vsetíně kolem 150 a v Kroměříži asi 100,“ přiblížil předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Radomír Maráček.

Podle něj jsou lůžkové kapacity pro covidové pacienty ještě v každé nemocnici.

„Blížíme se ale již stropu našich možností. Složitá začíná být situace zejména v intenzivní péči, kde jsou nyní kapacity už z 90 procent vyčerpané,“ doplnil.

Pracovníci nemocnic se tak nyní snaží překládat pacienty do nemocnic v sousedních krajích, aby byla uvolněna kapacita pro další příjmy.

„Počty hospitalizovaných pacientů zatím stále rostou zejména na Zlínsku. Už v minulém týdnu nám vyšly vstříc fakultní nemocnice v Brně a Olomouci, včera a dnes jsme překládali pacienty do FN Ostrava a do havířovské nemocnice, celkem už se jednalo o 19 transportů z nemocnic ve Zlíně, Kroměříži a Vsetíně. Zítra bychom měli přeložit dalších 25 pacientů do FN Olomouc, Vojenské nemocnice Olomouc a do Nemocnice Přerov,“ seznámil s aktuálním stavem Radomír Maráček.

Z 208 míst v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně (KNTB) bylo k úterku celkem obsazených 151 míst, Uherskohradišťská nemocnice hlásila naplněnost lůžek na počtu 166.

Volných míst zde k uvedenému datu mají pro 9 covid pacientů, pro ostatní pacienty pak 16 volných lůžek. Největší problém vidí zdejší ředitel Petr Sládek taktéž v nedostatku kvalifikovaného a vysoce kvalifikovaného nelékařského zdravotního personálu.

„Tím je reálně omezena možnost rozšíření lůžkových kapacit ve standardní péči a v oblasti intenzivní péče je ohroženo udržení stávajících kapacit,“ doplnil Petr Sládek.

V kroměřížské a vsetínské nemocnici mají jen volnou kapacitu 16 a 9 lůžek pro covidové pacienty.

„Máme k dispozici prostory i vybavení, ale nemáme personál pro rozšíření stávající kapacity. Naopak. Aktuálně je v pracovní neschopnosti či karanténě téměř třetina zaměstnanců, a to je příčina, proč je  část lůžkové kapacity uzavřena,“ vysvětlila stav ve vsetínské nemocnici ředitelka Věra Prousková.

Čtyřiačtyřicet volných míst pro necovidové pacienty a dvě covidová lůžka pak mají ve valašskomeziříčské nemocnici.

Krajská nemocnice ve Zlíně může přijmout 42 pacientů s nákazou covid-19 a 15 negativních pacientů.

„Ve všech nemocnicích chybí zdravotníci, pacienti jsou ale přijímáni stále a to jak s covidem, tak i v oblasti akutní péče, kterou i nadále zajišťujeme samozřejmě včetně akutních operací,“ ujistil Radomír Maráček. Ten současně ocenil pomoc z jiných zařízení ze sousedních krajů. 

„Všem těmto zařízením patří náš velký dík za tuto pomoc v nouzi,“ uvedl.

Podle vedení nemocnic situace není zatím nikde stabilizovaná.

„Pevně věříme, že se nám v nejbližší době začnou vracet z karantény uzdravení zaměstnanci a že nebudou stejně rychle odcházet do karantény další zdravotníci. A samozřejmě bychom se rádi co nejdříve dostali do momentu, kdy počet propouštěných uzdravených pacientů bude vyšší, než počet přijímaných.,“ doufá Maráček.

Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka však dobrou zprávou je to, že v posledních dnech nepřibývá počet těžkých případů s nákazou covid-19.

„Zatím se situace vyvíjí dobře protože nestoupá počet lidí odkázaných na plicní ventilaci,“ zmínil Jiří Čunek.

„Zatím bohužel přímo o stabilizované situaci nemůžeme mluvit nikde,“ doplnil Radomír Maráček.

Podle informací mluvčího krajských nemocnic Egona Havrlanta, je v současnosti na umělé plicní ventilaci (ÚPV) celkem 56 pacientů v kraji (22 KNTB, 16 UHN, 9 VSN a 9 KMN). „Celkový počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 v těchto nemocnicích je 474 (226 KNTB, 140 UHN, 57 VSN a 51 KMN),“ vyčíslil mluvčí.