Jak uvedla mluvčí nemocnice Lenka Plačková, vyhledávány jsou v současnosti především miniinvazivní techniky, které vyžadují jen krátkou hospitalizaci. „Onemocnění křečovými žilami je v naší populaci velmi četné. V minulých letech se zlepšily vyšetřovací metody, které zpřesnily diagnostiku a poté i operační zákroky na žilním systému,“ vysvětlil lékař vsetínské chirurgie Miroslav Adámek. Zdůraznil, že díky vyšetření ultrazvukem zasahuje chirurg daleko cíleněji než v minulosti a má možnost použít takzvané miniinvazivní techniky.

„Ty jsou pacienty často vyhledávány, protože jsou méně bolestivé a vyžadují jen krátkodobou hospitalizaci, řádově do tří dnů. Hlavně ale umožňují rychlejší návrat k aktivnímu životu a zpětné zapojení do pracovního procesu,“ dodal Adámek. Možnosti operování se díky šetrným anesteziologickým postupům rozšířily i směrem ke starší populaci, mezi klienty jsou však například i dvacetiletí mladí lidé.

„Některé zákroky se řadí do takzvané jednodenní chirurgie. Máme k dispozici možnosti od sklerotizace až po větší cévní zákroky. Po domluvě lze použít i laserterapii,“ vysvětlil chirurg. Někdy je dokonce možné odstranit varixy ambulantně v místním umrtvení. Vždy ale závisí na předoperačním vyšetření a přání pacienta, který je důkladně poučen.

Informovat o možnostech léčby se klient může na cévní ambulanci chirurgického oddělení, a to každou středu od poledne do dvou hodin odpoledne nebo na poliklinice v ordinaci Petra Povýšila. „Akreditované pracoviště nabízí pacientům veškerou dostupnou péči a příjemné prostředí, pacient má možnost využít i nadstandardně vybavený pokoj. Do budoucna plánujeme zavést do praxe operace žil novou metodu intraluminální koagulace,“ doplnil primář chirurgického oddělení Jaroslav Sankot.