„Přístroj umožňuje přesnější diagnostiku, vyšetření jsou nesrovnatelně kvalitnější a jejich výsledky lze ukládat a archivovat v digitální podobě,“ sdělila mluvčí nemocnice Lenka Plačková s tím, že prostřednictvím speciální datové sítě mohou vsetínští zdravotníci výsledky konzultovat s kolegy ve Zlíně či Olomouci.

Nový počítačový tomograf nahradil fyzicky i morálně zastaralé zařízení, které bylo používáno od roku 1998.

„Nynější přístroj umožňuje provádění vyšetření, která nebyla dříve možná. Jde například o CT angiografii, což je zobrazení cév, například krku, mozku, plic, břicha a končetin. Možné je vyšetření tenkého a tlustého střeva, takzvaná virtuální kolonoskopie,“ uvedl primář radiodiagnostického oddělení vsetínské nemocnice Radomír Vala.

Zdravotníci díky novému počítačovému tomografu mohou provádět také virtuální endoskopii dýchacích cest nebo kvalitní vyšetření spánkové kosti a vnitřního ucha. Dostupné je také kvantitativní vyšetření průtoku krve mozkovou tkání.

„Tato nová vyšetření se budou zavádět postupně, zavádění závisí na proškolení aplikačním specialistou,“ vysvětlil Vala.

Velkým přínosem je možnost výsledky získat a uchovat v digitální formě. Data jsou uchovávána na samostatném serveru. Jsou zálohována, případně vypalována na DVD. Digitalizace poskytuje také možnost rychlého předávání informací o výsledcích vyšetření mezi jednotlivými zdravotními středisky.

Do Zlína či Olomouce tak mohou posílat data prostřednictvím speciálně zajištěné, kódované datové sítě.

„Umožňuje to některé stavy konzultovat, aniž by pacient musel být fyzicky přítomen,“ upřesnil primář radiodiagnostického oddělení.

Pacientům jsou pak předávány výsledky vyšetření na CD, případně DVD.

„Systém umožňuje zlepšení práce, především ve srovnávání se staršími vyšetřeními. Obrazová dokumentace je dostupnější, je vždy k mání,“ doplnil Vala.

Zařízení vyhovuje přísným předpisům EU a jeho používání při poskytování zdravotní péče bylo schváleno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.