Nemocnice nabízí bezplatné kurzy první pomoci ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí. Začnou 25. září v meziříčské knihovně v nově nedávno otevřeném komunitním centru. Na bezplatný kurz je nutné se předem přihlásit.

„První pomoc je mnohdy nejdůležitějším článkem k záchraně lidského života,“ zdůrazňuje lektorka kurzu, zdravotnická záchranářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí Anna Staňková.

Podle ní by si proto každý měl alespoň základní znalosti osvojit a v případě nutnosti je použít v běžném životě.

„Kurz je navržený tak, aby praktická část byla tím nejdůležitějším, co můžeme zájemcům nabídnout k osvojení nových znalostí a dovedností. Budeme vycházet i z reálných situací, se kterými se v nemocnici setkávají zdravotníci při příjezdu záchranné služby,“ doplňuje Anna Staňková.

Účastníci školení se naučí správnou techniku dýchání a provedení nepřímé srdeční masáže na figuríně, dozví se, jak postupovat při úrazu elektrickým proudem i jak zajistit místo poranění při dopravní nehodě.

Získají rovněž znalost, jak postupovat při zlomeninách a masivním krvácení, jak při poleptání, popálení, nebo náhlé zástavě srdečního oběhu, což jsou nejběžnější život ohrožující stavy, u kterých je nejdůležitější právě rychlá první pomoc postiženému.

Součástí školení je i možnost účastníků sehrát a nacvičit první pomoc na zvolené téma před příjezdem rychlé záchranné zdravotní služby.

Nemocnice Valašské Meziříčí, člen skupiny AGEL, třetím rokem úspěšně nabízí obdobný formát školení i zaměstnancům místních firem.

Kurzy pro veřejnost se budou konat každý měsíc, zájemci se vždy musí registrovat lektorce Anně Staňkové elektronicky na e-mail: anna.stankova@nvm.agel.cz. Úvodní setkání se koná 25. září 2019 od 17 do 19 hodin a registrace je možná do 20. září. Kapacita kurzu je 50 účastníků.