Podle vedení kraje, nedílnou součástí investičního záměru je také urbanisticko-objemová studie, studie proveditelnosti, ale také studie předpokládaného dopravního zatížení v Malenovicích.

„Všechny dokumenty budou co nejdříve předloženy k projednání členům výborů zastupitelstva, konkrétně zdravotnímu, finančnímu, dopravnímu, strategickému a výboru pro výstavbu nové nemocnice. Následně bude kompletní materiál projednán na nejbližším krajském zastupitelstvu, které je naplánováno na 8. dubna,“ sdělil hejtman Jiří Čunek.

Ten věří, že všichni zastupitelé kraje po seznámení se se zpracovaným investičním záměrem, podpoří v dubnu výstavbu nové nemocnice v Malenovicích. Jak také hejtman Čunek připomněl, správnost rozhodnutí stavět novou nemocnici, ale i výpočet ceny potvrdil i posudek zpracovaný představiteli Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.