„Ročně potřebuje dechovou podporu zhruba sto padesát pacientů. Ventilátory využívají nejenom pacienti s koronavirem, protože jednou z komplikací onemocnění covid-19 je zápal plic, ale i pacienti s jinými zdravotními obtížemi, kteří potřebují být napojeni na podpůrné dýchání,” říká hlavní sestra Jana Pelikánová.

Díky intuitivnímu přístupu k nastavení přístroje i ke klinickým datům je obsluha ventilátoru rychlá a bezpečná. Veškerá data pacienta, alarmy a trendy se zaznamenávají a lze je snadno vyexportovat přes USB. Jediným dotykem prstu může personál přepínat mezi různými konfiguracemi zobrazení.

Další novinkou v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí jsou anesteziologické přístroje Atlan 350 XL, sloužící k podávání celkové inhalační anestezie během chirurgických výkonů a ventilaci pacienta v průběhu operace.

„Přístroje nabízí možnosti volby ventilačních režimů, optimální volbu průtoku plynů a inhalačních anestetik. Kombinuje vhodnou ventilaci všech věkových kategorií. V kombinaci s monitoringem pacienta nabízí také nepřetržitý přístup k široké škále údajů, což umožní rychlé a informované rozhodnutí na operačních sálech,“ vysvětluje Jaromír Petřík, referent zdravotnické techniky Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí.

Modernizovalo se také na interním oddělení meziříčské nemocnice. Tamním pacientům slouží nové příruční stolky. Určené jsou zejména hospitalizovaným se sníženou mobilitou. close Nové příruční stolky v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí. info Zdroj: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí zoom_in Nové příruční stolky v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí.

„Nové stolky velice vítají naši pacienti i ošetřovatelský personál. Dennodenně je nutné se stolky manipulovat, ať už při provádění hygieny, výměně lůžkovin či při převozech na různá vyšetření,“ připomíná staniční sestra interního oddělení Kateřina Třetinová.

S tím, že staré stolky už dosloužily, nové jsou reprezentativnější a nabízí pacientům i personálu větší komfort a lepší manipulační schopnosti. Své uplatnění naleznou především při servírování jídla pacientům. Velmi snadná je také dostupnost všech věcí umístěných v zásuvkách. Při odchodu na vyšetření si pacient stolek může uzamknout.