Ve zdravotnickém zařízení ve Valašském Meziříčí, jež spadá do skupiny Agel, od tohoto týdne začínají fungovat chirurgické odborné ambulance (bariatrická, traumatologická, cévní, koloproktologická) a rehabilitační ambulance.

„Po domluvě s primáři postupně obnovíme provoz neakutních (plánovaných) ambulancí a poraden. Telefonicky již nyní kontaktujeme pacienty, kteří měli být vyšetřeni v minulých týdnech i ty, kteří mají návštěvu naplánovanou na následující dny a dotazují se na náhradní termíny,“ uvedl Martin Hrabovský, předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí s tím, že lékaři budou vždy individuálně vyhodnocovat zdravotní stav každého pacienta, který do nemocnice dorazí.

V platnosti zůstávají protiepidemická opatření, které zavedlo ministerstvo zdravotnictví a které si nemocnice sama nastavila již v počátcích epidemie.

„Je nutné nastavit systém tak, aby v čekárně nebyli více než tři současně. Tedy aby přicházeli na přesně stanovený konkrétní čas. Dále je nutné dodržovat nošení roušek a poskytovat péči v ochranných pracovních pomůckách s dostupnou dezinfekcí rukou zaměstnanců i pacientů,“ doplnil Martin Hrabovský.

Valašskomeziříčští záchranáři Tomáš Tvrdý (vlevo) a Jakub Gallo.
Křepčící záchranáři na videu šíří osvětu a „vypouštějí páru“

Tatínci mohou znovu k porodům

V meziříčské nemocnici předpokládají postupný náběh zbývajících uzavřených ambulancí a poraden během několika následujících týdnů. Od čtvrtka 23. dubna se začne obnovovat také plánovaná operativa všech odborností. V prvních týdnech bude v provozu jen jeden operační sál na výkony plánované a jeden na akutní. Multidisciplinární jednotka intenzivní péče zůstává vyčleněná pro vyšetření a ošetření pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19. Bez omezení, jako doposud, zůstává provoz porodního oddělení. Při dodržení podmínek stanovených zdravotníky je v meziříčské nemocnici opět možná přítomnost otce u porodu.

Totéž platí také ve Vsetínské nemocnici. I zde pozitivní vývoj současné situace bez masivního nárůstu pacientů s COVID-19 umožnil postupné uvolňování restriktivních opatření. V tomto týdnu nemocnice obnovuje další část chirurgické operativy, otevírá některé ambulance s plánovanými vyšetřeními a připravuje zahájení odběrů plazmy či rozšíření odběrů krve od dobrovolných dárců.

Zdravotníci na jednotce intenzivní péče Chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice používají nový systém monitorující životní funkce pacientů; duben 2020
Životní funkce pacientů ve Vsetíně sleduje nová moderní technika

Objednávky se dějí po telefonu

Od tohoto týdne se otevírají rovněž gynekologické, chirurgické a interní ambulance i pro plánovaná vyšetření. Do částečného provozu se od poloviny týdne vrací nefrologická ambulance, od pondělí 27. dubna pak také rehabilitační oddělení, kde se v průběhu tohoto týdne ještě dokončují stavební úpravy. Do všech ambulancí je zapotřebí se předem telefonicky objednat, kontakty jsou k dispozici na webových stránkách nemocnice, u jednotlivých oddělení.

Stále je však nezbytné dodržovat nastavená hygienická opatření. Na vstupu do nemocnice příchozí i nadále projdou kontrolním a třídícím stanovištěm.

„Pacienti budeme objednávat tak, aby nedocházelo ke koncentraci většího počtu lidí na jednom místě, v jedné čekárně. V některých částech nemocnice, zejména ve starých budovách, je to velmi obtížné. Bude také třeba, aby pacienti byli ukáznění a aby přicházeli na vyšetření ve stanovený čas,“ vysvětlil náměstek pro léčebnou péči Martin Metelka.

Lůžková péče zůstává do konce dubna až na několik výjimek ve stávajícím režimu.

„Nadále budeme provádět neodkladné zákroky, ať jde o úrazy, porody či onkologickou operativu. Pacienty už ale budeme zvát i k některým jednodušším výkonům, u kterých se nepředpokládá delší hospitalizace,“ prozradil Metelka.

Lesní dělníci těží kůrovcové dřevo na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm.
U Jurkovičovy rozhledny půjde k zemi sto kubíků dřeva

Na ortopedii se ještě maluje

Omezený zůstává provoz vsetínského ortopedického oddělení, kde dělníci opravují rozvody vody a malují. Jiných pracovišť, například interny nebo neurologie, se omezení téměř nedotkla.

„V době mimořádných opatření jsme otevřeli dvě nová pracoviště – infekční lůžka a lůžkovou stanici ve 4. patře nového interního pavilonu, kde jsou izolováni pacienti s podezřením na onemocnění COVID-19. Nutno podotknout, že zatím byli všichni zde testovaní pacienti negativní. Tato pracoviště zatím zůstanou zachována,“ doplnil náměstek pro léčebnou péči.

Od května bude možné darovat plazmu

Ve Vsetínské nemocnici postupně rozšiřují také odběry od dobrovolných dárců krve a plazmy. V současné době hematologicko-transfuzní oddělení odebírá krev od dárců RH negativních krevních skupin a 0+, rozšiřovat se postupně bude o A+ a B+. Od 4. května plánují zdravotníci znovuobnovení odběrů plazmy.