Čeho chcete na pozici starosty ve funkčním období dosáhnout?

Pokud mám hovořit o cílech, pak to nejsou jen dosud nevyřešené kauzy nebo splnění předvolebních slibů v oblasti investic, dopravy či bezpečnosti. Mým osobním cílem je, aby se nám ve městě dobře žilo. Bylo by pro mne satisfakcí, pokud bych mohl na konci volebního období říci, že se podařilo zapojit lidi více do veřejného života a dostat na akce pořádané městem i ty, kteří doposud trávili čas úplně jinak.

Co v současné době považujete za největší problém města?

Rozhodně mne nejvíce trápí problematika centrálního zásobování teplem, sídliště Stínadla a kauza týkající se krytého bazénu. Protože nevíme, kolik nás tyto spory budou stát, nemůžeme se pouštět do odvážnějších investic. Naopak musíme hledat výrazné úspory. Obyvatelé Valašského Meziříčí v průzkumech označují za největší problém kriminalitu a bezpečnost. Zvažujeme proto mimo jiné zpřísnění našich obecně závazných vyhlášek vydaných k ochraně veřejného pořádku. Jako velký problém vidím také dopravní přetíženost města. Vnímám rovněž oprávněné požadavky obyvatel místních částí na dobudování infrastruktury v těchto lokalitách.

Co vám dělá ve městě největší radost?

Dostávám zpětnou vazbu od lidí na práci radnice. Líbí se jim, že jsme radnicí otevřenou, a to nejen směrem k hospodaření, ale že také lépe komunikujeme s občany. Mě osobně pak těší potenciál, který má město v oblasti kultury a umění. Jsme město talentů. Je tady spousta nadaných lidí. Chlubit se můžeme i celou řadou tradičních akcí a festivalů. Je to bohatství, které nám mohou ostatní města závidět. Teď jde jen o to, umět to prodat.