Autoři expozice Ondřej Rea a Petr Lukas představují unikátní a běžně nepřístupnou sbírku spojenou s nejtajemnějšími předměty téměř všech světadílů. Veškeré exponáty mají jedno společné – okolnosti jejich vzniku nebo jejich účel obklopují doposud neobjasněné záhady a tajemství.

I přes skutečnost, že se jedná o kolekci kopií, mistrovských a výstavních replik, faksimilí a reprodukcí, bylo velmi náročné je pro výstavu obstarat. „Pro zajištění všech exponátů se proto autoři propojili s odborníky z Evropy, USA, Austrálie, Hondurasu a Číny,“ přiblížil Jan Anlauf z Muzejního a galerijního centra.

Pravděpodobně nejhodnotnějším exponátem výstavy je přesná replika slavné Mitchell-Hedgesovi křišťálové lebky. Tato lebka je, stejně jako originál, precizně vybroušená z jednoho krystalu přírodního křišťálu. Zajímavostí je, že téměř devítikilogramový krystal, ze kterého je replika vyrobena, pochází z oblasti velmi blízké místu nálezu samotné Mitchell-Hedgesovi lebky. „Ojedinělost předmětu umocňuje i fakt, že originální exponát není nikde na světě vystavený pro veřejnost,“ upozornil Anlauf.

Křišťálová lebka – záhada Mayů stará 3500 let anebo jen necelé století? Je lebka magická a má zvláštní schopnosti, přináší například dlouhověkost? Má původ ve střední Americe nebo na Marsu? Na všechny tyto otázky alespoň zčásti návštěvníkům výstavy odpoví textové panely umístěné u exponátu.  „Výslednou představu si ale budete muset udělat sami,“ poznamenává Jan Anlauf.

Kolekci náboženských artefaktů tvoří další pozoruhodné repliky. Je zde například Longinovo kopí, známé také pod názvem Svaté kopí nebo Kopí osudu. Podle legendy jím měl římský voják Longinus probodnout bok ukřižovaného Ježíše Krista. Vlastníkovi kopí je tradičně přisuzována moc ovlivňovat osud světa.

Další zajímavostí je Turínské plátno, do něhož bylo po ukřižování zabaleno Kristovo tělo. Na meziříčské výstavě jej návštěvníkům detailně představí atraktivní videomapping. Ukázky, jak by mohl vypadat další legendární artefakt – Svatý grál – ztvárnili autoři výstavy formou hologramu.

Hudební zbraň hromadného ničení

Další vystavené exponáty, vystavené opět jako repliky, mají starověký původ. K vidění je takzvaný první počítač – Mechanismus z Antikythéry – objevený v potopené lodi na dně moře.

Je zde také Sumerská hvězdná planisféra pravděpodobně zachycující původ biblické zkázy Sodomy a Gomory, dosud nevyluštěný Krétský disk nebo tajemná Tutanchamonova stříbrná válečná trubka s dřevěným tlumítkem (z pohřební výbavy) někdy přezdívaná jako „hudební zbraň hromadného ničení“.

„I o těchto exponátech se dozvíte mnoho překvapivých zajímavostí – věděli jste například, že antický počítač dokázal předpovídat pozice Slunce a Měsíce a jejich zatmění? Nebo že válečné hudební nástroje faraóna Tutanchamona způsobily vždy, pokud na ně někdo zahrál, nevysvětlitelné nehody – ať už v dávných dobách nebo ve 20. století?“ upozorňuje Jan Anlauf.

Kromě uvedených předmětů se návštěvníci mohou těšit i na řadu dalších exponátů, včetně obrovské kopie sochy Moai z Velikonočního ostrova, faksimile nejtajemnějšího rukopisu světa – Voynichova rukopisu nebo hlaviček tsantsa, což jsou vypreparované lebky nepřátel jihoamerických indiánů. Expozici unikátních předmětů doplňuje již zmíněné využití moderních multimediálních prvků např. videomappingu nebo hologramu a také krátkých videí.