Obec Ratiboř byla do prestižní Evropské soutěže obnovy vesnice nominována ze stříbrné pozice v celostátním kole Vesnice roku 2019, která se naposled uskutečnila před covidovou pandemií.

Českou republiku reprezentovala společně s obcí Šumvald z Olomouckého kraje (Šumvald se umístil v bronzové kategorii).

Valašská obec zaujala odbornou komisi složenou ze zástupců Německa, Slovinska a Rakouska při jejich návštěvě v polovině října. Konečné výsledky celkového hodnocení všech jedenadvacet zúčastněných evropských obcí byly zveřejněny v polovině prosince.

Mottem letošního ročníku soutěže bylo ‚Stavíme mosty‘. Zástupci mezinárodní komise ve svém hodnocení vyzdvihli jako největší přednost Ratiboře především sounáležitost a aktivitu místních obyvatel.

„Mají hlubokou úctu k valašským tradicím, odvážně přistupují k novým věcem a k inovacím. Samozřejmostí je sounáležitost generací a široce rozmanitá spolupráce mezi sousedícími obcemi i celým regionem,“ shodli se komisaři.

Starostu Ratiboře Martina Žabčíka potěšilo, že hodnotitelé ocenili i efektivní využívání a čerpání peněz pro rozvoj obce.

„Dále také náš promyšlený systém odměn za úspěšné snižování množství odpadu jednotlivých domácností. Oslovil je i náš přístup k inovacím, například moderní způsob komunikace obecního úřadu a zájmových spolků s obyvateli, který naše obec vyvíjí společně se startupem Digiregion,“ doplnil Martin Žabčík.

Komisaři navštívili Ratiboř 12. října. Během pěti hodin, které ve valašské obci strávili, se seznámili například se strategickým plánem obce, jejími vizemi a dlouhodobými cíli. Byl také část navštívit nejdůležitější a nejzajímavější místa ve vesnici.

„Nechyběla ani ochutnávka tradičních místních výrobků od klobásek, uzeného, marmelád, sirupů, likérů, slivovice, koláčků, frgálů a dalších lokálních specialit. Součástí programu byly i ukázky kulturního vyžití od vystoupení cimbálové muziky nebo sboru zvoníků, který je svým vystoupením doslova uchvátil,“ dodal starosta Martin Žabčík.

Oficiální vyhlášení a předání ocenění je plánováno na polovinu května 2023 v Německu.

O soutěži

Evropská soutěž obnovy venkova je mezinárodní soutěž obcí, kterou pořádá od roku 1990 jednou za dva roky Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische ARGE (=Arbeitsgeselschaft) Landentwicklung und Dorferneuerung) se sídlem ve Vídni.

Do této soutěže postupují zástupci jednotlivých států či zemí, například za Českou republiku vítězové celostátních kol Vesnice roku z předchozích dvou let. V soutěži je oceňována dlouhodobá snaha venkovských obcí o všestranný rozvoj. Soutěži dominují obce německojazyčných zemí, ale účastní se i obce dalších zemí zejména ze střední Evropy.

O Ratiboři

Obec Ratiboř se nachází 7 kilometrů západně od města Vsetín na východním okraji Hostýnských vrchů. Rozkládá se na ploše 18,75 čtverečních kilometrů a žije zde aktuálně 1837 obyvatel. V roce 2019 vyhrála Ratiboř krajské kolo soutěže Vesnice roku, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V celostátním kole soutěže potom obec obsadila 2. místo.