Přesto se mluví o sčítání škod způsobených suchem, o snižování stavů dobytka nebo zvýšení cen potravin. Nic z toho podle odborníků nebude dramatické.

„Stav se vždycky nafukuje a myslím si, že není nikterak vážný,“ uvedl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.

POKLES O TŘI A PŮL PROCENTA

Podle jeho slov je pokles úrody nižší jen o 3,5 procenta oproti minulému roku, který byl jen lehce podprůměrný. Myslí si, že letošní sucho je normální běžný výkyv.

„S tím se jako zemědělci vypořádáme se ctí,“ sdělil. Ceny potravin se ale patrně zvýší.

„Je nutno říci, že ČR není zemí, která určuje ceny vepřového masa nebo obilí, to je otázka komoditních burz,“ vysvětlil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Sám ale předpokládá, že by se sucho do ceny potravin promítnout mohlo.

„V současnosti se škody spojené se suchem sčítají,“ uvedl ministr zemědělství s tím, že se řádově pohybují kolem 11 až 12 miliard korun.

Náhrady za škody kvůli suchu se budou podle něj vyplácet ve třech krocích. „Odškodnit chceme zemědělce zejména za krmné plodiny,“ vysvětlil s tím, že by měli začít 1. prosince tohoto roku a pak budou pokračovat dál.

Zemědělci a zpracovatelé potravin ale podle ministra na cenu potravin zásadní vliv nemají.

„To mají jednoznačně řetězce a je otázkou, jak toho využijí nebo až zneužijí,“ vysvětlil.

ZDRAVÉ ZDRAŽENÍ

Podle něj jsou ceny komodit po velmi dlouhou dobu cenově stejné.

„Bylo by zdravé, aby se ceny zvedly přesně o částku, kterou budou zemědělci dostávat jako odškodnění,“ uvedl ministr zemědělství ČR Miroslav Toman.

„Bavíme se tak o nárůstu ceny potravin o deset až patnáct procent,“ dodal.

Sucho způsobilo nedostatek krmiv a sena.

„V zemědělství už to tak chodí, že se střídají úrodná období s těmi méně úrodnými. Co se týká sklizně obilovin, ztráty zemědělců ve Zlínském kraji by letos celkově neměly přesáhnout 15 procent,“ informovala krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Horší je podle ní situace v případě objemových krmiv, zejména pak sena a senáže.

„Zde již druhé seče byly co do výsledku velmi špatné a třetí ani neproběhly,“ vysvětlila.

OBAVY ZE SNÍŽENÍ STAVU DOBYTKA

Sucho by tak mohlo mít dopad na počty chovaných zvířat právě proto, že je není čím krmit.

„Obilí je nízké, i kukuřice šla dolů. Není seno,“ sdělil Vojtěch Uhlíř z Hluku na Slovácku. Věnuje se chovu masných býků.

„Všechny náklady nese ten dole,“ postěžoval si s tím, že když není čím krmit, tak jsou chovatelé logicky dotlačeni k tomu, aby snížili stavy. Ale cena za maso vyšší nebude.

„To tady zatím moc nefunguje,“ uvedl. Pokud se sníží stavy, tak je víc masa na pultu.

„Když mám letos 200 kusů a příští rok budu mít sto, jsem nucen maso prodat,“ vysvětluje. Ale na pultech je potom masa hodně a nabídka je vyšší. V tu chvíli se za kilo podle něj platí ještě méně než normálně. „Takže to není žádná sranda,“ dodal.

NESNIŽUJTE STAVY, RADÍ MINISTR

Ministr zemědělství před snižováním stavů dobytka varuje.

„Stavy bychom měli udržet, přestože živočišná výroba velmi úzce se suchem souvisí,“ vysvětluje.

Při živočišné výrobě se podle jeho slov dostává organická hmota do půdy, a tak lze zadržovat vodu v krajině.

„Všechno spolu souvisí,“ uvedl s tím, že zejména proto se snaží o finanční podporu zemědělců právě na krmné plodiny.

„Aby mohli nakoupit novou píci, respektive aby měli možnost zvířata udržet. A každý správný hospodář by měl mít zásobu, aby tyto výkyvy zvládl,“ dodal.

DVA A PŮL TISÍCE Z KAPSY VEN

Prezident agrární komory Zdeněk Jandejsek nevidí situaci tak špatně. Podle něj hospodáři, kteří jednají vyváženě, mají krmení pro zvířata na půl roku dopředu. Neměl by tak podle jeho slov vzniknout žádný zásadní problém.

„Ti, kteří mají hospodářství pouze na pobírání dotací a kteří mají dobytek celoročně na pastvinách, mají jen pár balíků na zimu a další balíky udělat nemohou, tak těm to pochopitelně chybí,“ uvedl s tím, že takoví zemědělci tak budou muset vyndat dva a půl tisíce a ten balík krmení zaplatit.

„Část peněz dostanou za odškodnění a pak musejí jít za těmi, kteří dobře hospodařili a od nich si koupit,“ sdělil.

BEZ VODY A POTRAVIN TO NEJDE

Prezident komory dodal, že bychom se měli orientovat zejména na zásadní problémy, jako je soběstačnost a další věci s ní spojené. I podle radní kraje Margity Balaštíkové je letošní sucho podnětem k uvědomění si, že potraviny a voda jsou jedny z nejdůležitějších věcí na světě.

„Protože bez nich tady nebudeme,“ konstatovala.

Co nám budou platná letadla, když nebudeme mít jídlo

Do sbírání údajů o škodách se zapojil i portál InterSucho. Podle něj měla například jižní Morava po většinu léta v půdě relativně málo vody. Ale to je prý pro tento region typické, a proto v roce 2018 nepatřila mezi oblasti s největší intenzitou sucha. Což potvrzuje i radní Zlínského kraje Margita Balaštíková.

„V porovnání s některými jinými regiony na tom Zlínský kraj z hlediska průměrného srážkového úhrnu nebyl zase tak špatně, větší problémy spojené se suchem se zde vyskytovaly spíše jen lokálně,“ uvedla.

Přesto již dlouhodobě sucho řeší. „Vypisujeme dotační tituly na zajišťování vodohospodářské infrastruktury a Zlínský kraj patří k těm nejlepším, co se vody týká,“ sdělila.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY MAJÍ ZABRÁNIT EROZI

I ministr zemědělství Miroslav Toman potvrdil, že mají připravené projekty na zvládnutí situace se suchem a na ně alokované peníze.

„Chystáme změnu metodiky pozemkových úprav,“ vysvětlil. Pozemkové úpravy se podle něj dělají každoročně, ale musí se změnit.

„V prvé řadě se budou dělat pozemkové změny, které zachytí vodu v krajině a budou bránit erozi. Tím chceme pomáhat zemědělcům,“ vysvětlil.

Zaměří se také na budování zádržných rybníků, chtějí dělat terénní změny výsadbou remízků nebo zapracovávat organickou hmotu do půdy. Baví se i o vodárenských nádržích, o zásobování obyvatelstva vodou nebo o propojování páteřních sítí vodovodů. Opatření je celá řada.

„Děláme je, peníze na ně máme,“ vysvětlil. „Na co nám budou letadla, když nebudeme mít jídlo,“ podotýká Balaštíková.