Kolik platí jinde
- ve Vsetíně je současná cena 575 korun za GJ bez DPH (661 Kč s DPH)
- v Rožnově pod Radhoštěm 590 korun za GJ bez DPH (679 Kč s DPH)

Výsledkem je právě od 1. října levnější teplo a úspora v domácnostech několika stovek korun ročně. Průměrnou cenu tepla totiž od uvedeného data snížil dodavatel průměrně o sto korun za gigajoule.

Nebude to však zadarmo. Radnice, která se během následujících měsíců stane stoprocentním vlastníkem CZT, zaplatí za tuto výsadu několik milionů korun.

Teplo společnost dodává ve Valašském Meziříčí do více než pěti tisíc domácností, školských zařízení, městských firem a k dalším odběratelům. „Mám z toho velkou radost. Po dlouhých letech slibů, výmluv a planých nadějí konečně konkrétní výsledek ve prospěch obyvatel města. A ne vlastníků společnosti," vyjádřila své uspokojení Meziříčanka Vlasta Švecová.

Doposud odběratelé platili společnosti CZT za dodané teplo takzvanou dvousložkovou cenu. Skládala se z poměrné složky, tedy nákladů na nákup tepla a jeho dodávku k zákazníkovi, a stálé složky. Do ní byly započteny splátky leasingu na pořízení soustavy a provozní náklady CZT. Doposud tak Meziříčané platili s DPH 674 koruny za gigajoule.

Platnost starých smluv k 30. září skončila. Podle nově uzavřené společenské smlouvy platí odběratelé společnosti CZT od 1. října pouze jednosložkovou cenu. Ta závisí výhradně na odebraném teplu. Průměrná zálohová cena tepla proto nově činí i s DPH 580 korun za gigajoule.

„Pokud nedojde k mimořádně vážným haváriím na technologiích, počítáme, že konečná cena tepla bude na konci roku 2016 o dalších patnáct korun za gigajoule nižší," vysvětlil pro Valašský deník jednatel společnosti CZT Josef Gába.

Na společenské smlouvě se dohodli všichni společníci CZT. „Dosavadní smlouva byla na draka. Předchůdci ji uzavřeli v roce dva tisíce a nedalo se z ní nic vyvozovat. Cokoliv šlo u soudu napadnout. Nová smlouva konečně odpovídá platným zákonům. Je v ní už definována i účetní hodnota společnosti," upozornil jednatel CZT.

Domácnosti, které doposud zaplatili za teplo od osmi do 12 tisíc korun tak napříště ušetří přibližně dva tisíce korun.

Nová smlouva, platná od začátku října, navíc zajišťuje, že napříště nedojde k nekontrolova­telnému navyšování cen.

„Garantujeme cenovou úroveň námi dodávaného tepla po další tři roky," slíbil Josef Gába. Město Valašské Meziříčí se také stalo od začátku října majitelem všech technologií souvisejících s dodávkami tepla. „Jde o předávací stanice, horkovody a výměníkovou stanici," poznamenal Josef Gába. Na fungování společnosti, stejně jako na její cenovou politiku dohlédne tříčlenná dozorčí rada. Jejími členy jsou dva zástupci města a jedním členem je zástupce meziříčského stavebního družstva.

Stoprocentním vlastníkem se město stane nejpozději v červnu příštího roku. „Nyní je potřeba naplnit všechny dohody, které k převzetí vlastnictví od ostatních povedou. Město za to zaplatí deset až patnáct milionů korun," vyjádřil se pro Valašský deník valašskomeziříčský místostarosta Josef Vrátník (BEZPP).

Vedení města je připraveno společnost především stabilizovat. „Nemáme zájem na svých obyvatelích vydělávat. Uděláme všechno, aby cena zůstala na nejméně současné od října platné úrovni. Záruku městu a obyvatelům dává i osoba jejího jednatele. Radnice se pokusí získat další odběratele. To podle nás povede i k možnosti dalších slev," dodal Josef Vrátník.

Stávající vlastníci CZT- město Valašské Meziříčí (35 % podílu)
- Stavební bytové družstvo Valašské Meziříčí (11 %)
- RWE Energo 20 %
- projektantská firma DMS 34 %