Žáci a studenti sbírali pilně elektroodpad, zapojily se často celé rodiny. Oceněno bylo také město s nejaktivnějšími obyvateli

Pro školy bylo uspořádáno krajské kolo celostátního projektu s názvem Ukliďme si svět. Školy byly hodnoceny ve dvou kategoriích. První hodnotila sběr elektrospotřebičů celkově, druhá sběr elektroodpadu v přepočtu na jednoho žáka. V první kategorii zvítězila Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola ze Zlína s 5190 kilogramy sebraných elektrospotřebičů. Ta zároveň obsadila také druhé místo v kategorii druhé.

„Ke sběru nás přiměl a motivoval náš třídní profesor Lubomír Hůrek. Šel nám i příkladem, když sám donesl skoro nejvíc kusů. Nepotřebné elektrospotřebiče jsme sbírali zhruba čtyři měsíce a nakonec jich bylo asi pět set padesát,“ přiblížil student druhého ročníku nástavbového studia na Střední podnikatelské škole David Hejda, který si se svými spolužáky a pedagogy přišel převzít ocenění. Dodal, že se často zapojili nejen rodiče, ale i celé rodiny a vyzdvihl zásluhy spolužáka Lukáše Millera, který se podle jeho slov stal nejpilnějším sběračem. Vítězství udělalo radost nejen studentům, ale také učitelům.

„Mám velice dobré pocity z toho, že naši studenti dělají něco v rámci ochrany přírody. Když přišla zpráva o výhře, uvědomila jsem si, jak je ono nerudovské Kam s ním aktuální i ve třetím tisíciletí,“ usmála se zástupkyně ředitele SŠ podnikatelské a VOŠ ve Zlíně Milena Velikovská s tím, že vše pojali ve škole jako soutěž mezi třídami. Už v loňském školním roce podle jejích slov žáci školy získali za sběr i finanční částku, která se rozdělila mezi třídy. Studenti si z ní sami zaplatili řadu svých akcí.

Za zlínskou školou se na druhém místě umístila Základní a mateřská škola Čtyřlístek z Uherského Hradiště, která se stala i vítězem kategorie druhé. Děti nasbíraly celkem 3930 kilogramů elektroodpadu, což přepočteno na jednoho žáka činilo téměř 46 kilogramů.

„I když sběr dal hodně práce a paní učitelky byly dosti vytížené, máme z umístění samozřejmě velkou radost. Žáci i rodiče se ochotně zapojili do sběru a pravděpodobně se zúčastníme i dalšího ročníku,“ sdělila ředitelka ZŠ a MŠ Čtyřlístek Věra Olšáková.

Přestože se škola stala na čas úložištěm vyřazeného elektroodpadu, dokázali pedagogové tohoto stavu využít při environmentální výchově.

Třetí příčku první kategorie obsadila vsetínská Základní škola v ulici Ohrada se 140 kilogramy elektrošrotu. „Sběr elektroodpadu v podobě soutěže je určitě zajímavý, snad se podaří takto oslovit i širší okruh zájemců z řad žáků i rodičů,“ konstatoval ředitel Zdeněk Hlačík.

Na třetím místě druhé kategorie se umístila Základní a mateřská škola z Ratají na Kroměřížsku. Na jednoho žáka tohoto zařízení připadlo 2,2 kilogramu odevzdaného elektrošrotu.

„Je to velmi dobrý pocit, protože se nám jako malé škole podařilo uspět v celokrajské soutěži . Budeme určitě v účasti v tomto projektu pokračovat, jsme zapojeni i do Recyklohraní a účastnili jsme se i sběru starých mobilních telefonů,“ uvedla ředitelka školy Helena Moravčíková.

Město Otrokovice se v rámci Zlínského kraje umístilo na první příčce ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů, který se konal jako součást akce Zatočte s elektroodpadem. Během ní navštívilo mobilní infocentrum tři města Zlínského kraje a bylo doprovázeno soutěží ve sběru elektrospotřebičů. Celkem se v kraji vysbíralo přes tři tuny vysloužilých elektrozařízení, z toho v Otrokovicích se nasbíralo přes 1,5 tuny. Přesto, že akce byla určena široké veřejnosti, měly velký podíl na množství odevzdaného elektroodpadu ško­ly.

„Do vyučování ve všech školách jsou zakomponovány prvky ekologie a účast na akci tohoto charakteru je ukázkou, jak lze žáky zábavnou formou informovat o nutnosti třídění odpadu. Také v rámci města je na ochranu životního prostředí kladen důraz a jsou činěny kroky k tomu, aby naše město bylo krásné a zdravé,“ přiblížil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

Dohromady obyvatelé Zlínského kraje odevzdali za loňský rok téměř 1,6 tisíce tun elektrozařízení. Každý občan se tak podílel na recyklaci v průměru 2,7 kilogramy elektroodpadu.