Vodu z kohoutku si pochvalují i sami odběratelé. „O tom, že tu máme tak kvalitní vodu, jsem popravdě dosud nevěděl. Ale zároveň se ani nedivím. Pokud je voda z kohoutku ze Stanovnice, není špatná a nikdy jsme s ní neměli žádné problémy," popsal Josef Králík z Karolinky.

Panenská příroda

Mezi nejkvalitnější povrchové zdroje sloužící k zásobování pitnou vodou se Stanovnice řadí již od začátku svého provozu v roce 1985.

Důvodů, proč je voda ze Stanovnice natolik kvalitní, je hned několik.

Platí přitom, že vše souvisí se vším. Nádrž v Karolince leží totiž na jednom z nejlepších a nejčistších přítoků, které se v povodí Moravy nacházejí. „Voda je kvalitní i proto, že dvě třetiny povodí jsou zalesněny a povrch nádrže je minimálně prosluněný," zmínil před časem hrázný přehrady Václav Skalka. Voda se tak podle něj v nádrži dlouho neprohřívá.

V povodí přítoku navíc nejsou téměř žádné vesnice, které by do přítoku produkovaly znečištění či nadbytečné živiny.

Zásluhu na kvalitě vody má podle vodohospodářů také to, že v blízkosti údolí Stanovnice není téměř žádný průmysl a úplně chybí i velké zemědělské podniky.

Zákaz koupání

Stanovnice má snad jedinou chybu. Přestože je voda v nádrži plná ryb, členové Petrova cechu a rekreanti mají smůlu. „Ve vodě máme ryby kvůli zachování kvality vody. Samozřejmě se v nádrži nesmí rybařit ani koupat, aby se voda neznečistila. Kolem dokola je ochranné pásmo," upozornil Václav Skalka.

CO MOŽNÁ NEVÍTE

• leží na stejnojmenné řece u města Karolinka v pohoří Javorníky

• postavena byla v letech 1977 až 1986.

• kvůli výstavbě byly v údolí zrušeny původní zemědělské usedlosti.

• pro obyvatele údolí vybudovali v Karolince 12 panelových domů a několik rodinných domků.

• přehrada v současnosti patří k symbolům Karolinky.

• hlavní účel je zadržování vody pro zásobování pitnou vodou, pro zajištění minimálního průtoku a naopak snížení průtoku při povodňových situacích.

• voda v přehradě patří mezi nejkvalitnější v celém povodí řeky Moravy, protože se jedná o horskou nádrž, navíc postavenou na jednom z nejčistších přítoků Moravy.

• vyrábí se zde elektrická energie v malé vodní elektrárně.

• rozprostírá se na ploše 50,5 hektaru.

• pojme 7,65 milionu krychlových metrů vody.

• maximální hladina je 521,2 metru nad mořem.

• hráz je kamenitá, sypaná, se středním hliněným těsněním.

• výška hráze je 35,5 metru a délka 391 metrů.

• využívá se pouze jako zdroj pitné vody pro Vsetínsko, Valašskokloboucko a Zlínsko.

• zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 250 litrů za vteřinu a minimální průtok pod nádrží je 30 litrů za vteřinu.

• výpustné a odběrné zařízení se nachází v kruhové odběrné věži, která je přístupná pouze štolou v hrázi. Umožňuje odběr vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži.

• prostor pod přehradou se využívá jako heliport pro záchranáře. 

Autor: IVETA BARABÁŠOVÁ, (mav)

Související V útrobách hráze největší zásobárny pitné vody je zima