Knihovníci: Dnešní doba si vyžaduje nabízet kromě knih také internet, besedy, výstavy a jiný doprovodný program

„Dnešní doba si vyžaduje kromě běžných knih nabízet i jiné zdroje informací a zábavy jako jsou časopisy, hudební nosiče, elektronické knihy a samozřejmě internet,“ míní například ředitelka Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně Helena Gajdušková.

Vsetínská knihovna však úbytkem čtenářů zatím netrpí. „I díky přestěhování do nových prostor před rokem a půl nám sedm set nových přibylo,“ řekla Gajdušková. Knihovna jich teď má více než pět tisíc sedm set.

I přesto se zaměstnanci snaží udělat nabídku pro veřejnost co nejpestřejší. Kromě kurzů například pro nezaměstnané jsou to i různé besedy, tvořivé dílny a podobně. „Minulý měsíc, kdy probíhala celostátní akce Březen měsíc internetu a knihy, měla velký ohlas například veřejná čtení pro školy,“ prozradila ředitelka. Na předčítání z oblíbených knih pro mládež se přihlásilo šestnáct tříd místních základních škol.

Podle ředitele Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm Pavla Zajíce ubývají čtenáři jen v případě, že o ně knihovna nebojuje. „Je třeba vést lidi a zejména děti k tomu, že číst je normální,“ míní Zajíc.

V „jeho“ knihovně se prozatím úbytek čtenářů neprojevuje. Má jich asi tři tisícovky. „Je známo, že některé věkové skupiny čtou méně, solventnější lidé si zase knihu třeba raději koupí,“ poznamenal Zajíc. „Proto se snažíme nabízet i něco jiného, například různé doprovodné programy a akce,“ dodává.

V této souvislosti zmínil třeba takzvaný týden čtení pro mladé návštěvníky. „Spočívá to v tom, že se v oddělení pro mládež na hodinu vypnou všechny počítače, aby nikdo neseděl pouze u internetu, a některý z knihovníků dětem nahlas předčítá z knih,“ vysvětlil ředitel.

Jiným lákadlem je takzvané pasování malých čtenářů. „Vždy se domluvíme s učitelkami základních škol na besedě pro žáky,“ prozradil Zajíc. Zájemci se pak při besedě mohou zaregistrovat se zdarma jako čtenáři, což je spojeno se slavnostním aktem pasování. „Pasující knihovník bývá převlečený za nějakou pohádkovou bytost,“ doplnil Zajíc.

Podobně přijímají prvňáčky za čtenáře i v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí. Úbytek čtenářů pociťují právě mezi dětmi. „V současnosti máme registrovaných asi tři a půl tisíce lidí, z nichž devět set jsou děti do patnácti let,“ spočítala ředitelka Zdeňka Slimáčková.

I v Meziříčí lákají čtenáře nejen na knihy, ale i na různé besedy či výstavy. Mimo to mají registrovaní návštěvníci kdykoliv zdarma přístup k internetu. „Zapojujeme se také do celorepublikových akcí jako je třeba Noc s Andersenem, kdy děti mohou přespat v knihovně,“ dodala Slimáčková.

Podle jejího názoru dnes velmi záleží na příkladu rodičů. „Děti jsou obklopeny počítačovými hrami, videem, DVD a podobně. Pokud vidí, že ani jejich rodiče nečtou, taky nebudou číst,“ uzavírá Slimáčková.