„Připravili jsme pro návštěvníky kraje zajímavý soubor propagačních materiálů, který vznikal ve spolupráci s městy a turistickými regiony. Například Slovácko představuje osvědčený katalog a nový trojlist s programem aktivit na letošek. Kolegové na Valašsku připravili zase soubor čtyř map zaměřených na pěší a cykloturistiku, na lyžování, na památky a kulturu a sport,“ poznamenala ředitelka centrály Dana Daňová.

Věří prý přitom, že ti kdo dříve vyjížděli do zahraničí, si letos vyberou ve větší míře pro dovolené právě tuzemsko a v budoucnu se po objevení krás Zlínského kraje budou do něj znovu vracet.

Nové tiskoviny, které byly vytvořeny v několika různých jazykových mutacích, budou předvádět jednak na veletrzích a také poputují do informačních center.

„Náklad je i v řádech desetitisíců kusů, takže jich bude pro turisty dostatek,“ dodala Daňová. Celkově stála připravená propagace necelé čtyři miliony korun, z nichž převážnou většinu se podařilo získat z evropských prostředků.

Nové materiály chce kraj předvést také na veletrhu Regiontour v Brně, který se koná za několik dnů.

„Kraj se letos aktivně zúčastní třiceti veletrhů zaměřených na tuto oblast, z toho devíti zahraničních. Uvažujeme o podpoře turistického ruchu jako o aktivitě, která může mít vliv na zvýšení nebo alespoň udržení zaměstnanosti a na ekonomický rozvoj regionu,“ poznamenal náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jindřich Ondruš.