„Problém je někde jinde, než v tom, jestli má město takovou vyhlášku, nebo ne. Už vidím, jak radnice vymáhá pokuty od věčně opilých bezdomovců. Navíc, když je vytlačíte od nákupních center, přesunou se do sídlišť," vyjádřil se Meziříčan Ladislav Václavík.

Výhrady k navrhované městské normě vyjádřila také opoziční zastupitelka Hana Skácalová (ODS). „Není to všelék. Snaha vymýtit alkohol z ulic se paradoxně obrátí proti občanům a návštěvníkům města, kteří respektují běžné způsoby života," poukázala zastupitelka.

Také podle ní zákaz požívání alkoholu pouze přesune bezdomovce třeba do sídlišť. „I tam se pak stanou zdrojem nelibosti," poznamenala Hana Skácalová.

Opoziční zastupitelka odhaduje, že v zápětí se bude muset působnost vyhlášky rozšířit do dalších oblastí města. „Potrvá to do té doby, než ji Ministerstvo vnitra zruší, protože se stane plošnou," dodala.

Hana Skácalová pracuje jako strážnice valašskomeziříčské Městské policie. Proto víc než kdokoliv jiný vnímá i další problém související s takzvanou suchou vyhláškou. „Z jiných měst víme, že postihování bezdomovců je v těchto případech velmi problematické a ve své podstatě i nemožné," vysvětlila.

Návrh suché vyhlášky podle ní neřeší problém opilých dětí, starosti s opilci obtěžující lidi v ulicích a jiné závažné problémy související s alkoholem. „Zavádění dalších omezení občanských svobod formou bezzubých vyhlášek nikam nevede," dodala Hana Skácalová.

Radní jsou ale jiného názoru, než část obyvatel města a zastupitelů. Návrh textu vyhlášky poslali k posouzení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Seznámili s ním také předsedy osadních výborů a členy městské komise pro prevenci kriminality. „V minulém týdnu jej odsouhlasili a zastupitelstvu je předloží k projednání ještě před začátkem letních prázdnin," uvedla mluvčí radnice Renata Votrubová.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů se podle návrhu dotkne třinácti nejproblematič­tějších míst ve městě.

Josef Vrátník (BEZPP), místostarosta města, ANO

Návrh zákazu konzumace alkoholických nápojů ve Valašském Meziříčí se týká nejproblematič­tějších míst ve městě.

Jde například o památkovou zónu, parky, sportoviště či okolí nákupních center, školských zařízení, dětských hřišť, zdravotnických objektů a pietních míst.

Pít alkoholické nápoje vyhláška, pokud ji zastupitelé přijmou, nedovolí ani na autobusových zastávkách, na Cyklostezce Bečva a vymezeném úseku nábřeží Rožnovské Bečvy.

Dát si pivo na zahrádce restaurace umístěné v zakázané oblasti by samozřejmě neměl být problém.

Konzumace alkoholických nápojů bude tolerována také při konání kulturních, sportovních a společenských akcí.

Gabriela Vaňková, tiskový odbor ministerstva vnitra, NE

Ministerstvo posoudilo návrh vyhlášky a došlo k závěru, že jeho část je v rozporu se zákonem. Například tím, že zakazuje podávání a konzumaci alkoholických nápojů v prostoru hřbitovů. To řeší jiné předpisy.

V rozporu se zákonem je i stanovení výjimky ze zákazu při konání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí pořádaných městem nebo se souhlasem či povolením města. Stanovením výjimky sobě samému město porušuje princip rovnosti. Tyto závěry vyplývají z nálezu Ústavního soudu. Další doporučení a upozornění k úpravě uvedlo Ministerstvo vnitra k dalším třem bodům návrhu vyhlášky.

Proto ministerstvo nedoporučilo obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění přijmout.