Původně měl zastávat funkci místostarosty. Po odstoupení Tomáše Filipa z pozice lídra ANO 2011 se stal jeho nástupcem. Ve čtvrtek jej zastupitelé postavili do čela města.

Vraťme se, prosím, na samý začátek. Do povolebních vyjednávání. Z těch vzešla takzvaně křehká koalice tvořená ANO 2011 a KDU-ČSL. Proč jste nepřizvali ke spolupráci více stran?

Koaliční vyjednávání jsme vedli velmi intenzivně více než čtrnáct dní. Nakonec z nich ale vyplynulo, že nejstabilnější a nejlepší z hlediska prosazování našeho volebního programu bude právě třináctičlenná koalice s KDU- -ČSL. Naše programy se v mnohém překrývají. Velmi dobře je to poznat v našem společném programovém prohlášení.

Opozici však nelze přehlédnout. Jak s ní hodláte spolupracovat? Nabídli jste opozičním zastupitelům pozice v komisích města?

Nechci dělit zastupitelstvo na koalici a opozici. Věřím, že nám jde o společné cíle. Nejsilnějším opozičním stranám jsme nabídli předsednictví finančního a kontrolního výboru. Dáme jim také prostor, aby nominovaly své odborníky do ostatních výborů. Chceme, aby naše spolupráce byla konstruktivní. I v opozičních stranách jsou odborníci a lidé s potenciálem, který je třeba využít.

Na co se hodlá nové vedení města zaměřit nejprve?

Nejdříve musíme dořešit kauzy, které dědíme po bývalém vedení města. Tedy problematiku centrálního zásobování teplem, sídliště Stínadla a krytého bazénu. Všechny kauzy jsou po právní stránce velmi složité a řešení nebude rozhodně jednoduché.

A co dál? Jaké jsou priority nového vedení radnice v následujících čtyřech letech?

Především se zaměříme na zvýšení atraktivity našeho města pro turisty, podpoříme zajímavé kulturní projekty a maximálně se budeme snažit o efektivní využití a čerpání prostředků z evropských fondů. Velkou pozornost chceme věnovat také otázkám týkajícím se školství a sportu.

Dlouho diskutujícím problémem ve Valašském Meziříčí je silniční doprava. Jaké jsou záměry radnice v tomto směru?

Naší snahou bude ve spolupráci s ŘSD urychlit přípravné práce na budování silničního obchvatu. Včetně majetkových záležitostí. Domnívám se ale, že rozhodně nelze počítat s tím, že v tomto volebním období bude výstavba obchvatu zahájena. To je podle mého názoru s ohledem na časovou náročnost jednotlivých procesů přípravy nereálné. To ostatně ani nikomu neslibujeme.

A co takzvaná Palačovská spojka?

To je samostatná kapitola. Tady, jak pevně věřím, dojde brzy k pozitivnímu posunu.

Dopravní obslužnost města nejsou jen silniční obchvat a Palačovská spojka…

Částečně by aktuální dopravní situaci ve městě pomohlo vybudování odbočovacích pruhů. Především v ulici Masarykova. Na to se chceme zaměřit co nejdříve.

Hodně se ve městě hovoří o sociálním bydlení. Sportovci si naříkají, že jim schází hala. Máte stejný pocit?

Výstavbu sociálních bytů máme v programovém prohlášení koaliční smlouvy a určitě o ní budeme diskutovat. Pokud jde o sportovní halu, tak tento problém je potřeba dobře promyslet a propočítat. Nabízí se několik možných řešení. Od výstavby nového zařízení takzvaně na zelené louce až po modernizaci některého ze stávajících sportovních objektů. Naše město si sportovní, nebo chcete-li víceúčelovou halu každopádně zaslouží.

Stal jste se novým starostou Valašského Meziříčí. Jak se vám opouští podnikatelská oblast?

Sled událostí posledních dnů byl velice hektický. Tuto příležitost beru jako obrovskou výzvu a jsem si plně vědom náročnosti a vážnosti mé nové profese. Zkušenosti z podnikání, ale nejenom z něj, věřím, že v mnohém uplatním i při řízení města.

Mohl byste se představit čtenářům Valašského deníku trochu více?

Za pár dnů mi bude 46 let. Jsem více než 23 let ženatý. Mám dvě děti. Syn studuje jadernou fyziku na ČVUT v Praze a dcera valašskomeziříčské gymnázium. Nedávno jsem absolvoval ekonomickou fakultu na VŠB v Ostravě. Zajímám se o ekonomii, moderní informační technologie, marketing a komunikaci. Rekreačně sportuji a mým velkým koníčkem je hudba. Svůj život si neumím představit bez rodiny a přátel.

Vaše jméno mnozí spojují se jménem někdejšího moderátora Rádia Apollo. Mají pravdu, nebo se mýlí a jde pouze o shodu jmen?

Nemýlí se. Jde skutečně o jednoho a téhož. Práce v rádiu byla pro mě velkou zkušeností a dodnes z ní čerpám.