O tom mohou nyní rozhodovat také vsetínští obyvatelé. Architektonické studie zmíněných prostor jsou od včerejška dne 24.července vystaveny ve vestibulu kina Vatra, součástí prezentace je i anketa.

„Studie zpracovávali architekti společnosti Block, a.s. na základě požadavků a připomínek vsetínských radních,“ vysvětlila mluvčí radnice Eva Stejskalová. Byly vypracovány ve dvou variantách, nové řešení prostoru by tak mělo v každém případě přinést zatraktivnění, bezbariérové řešení, více zeleně a odpočinkových míst i začlenění vodních prvků.

„V první alternativě je náměstí Svobody řešeno jako hravá výtvarná skladba různých ploch nabízejících možnosti pro pobyt, pohyb, estetický zážitek i relaxaci, ta druhá klade více důraz na stávající komunikační trasy,“ vysvětlil architekt Petr Osička.

Uvidí prosklený krček i dvojče

Obě varianty se liší také ve způsobu propojení budovy radnice a domu kultury, které vedení města chtělo zapracovat do návrhů. „V prvním návrhu jsou objekty spojeny jednoduchým, hranolovým, proskleným krčkem, který je podpírán osobitým a svébytným „amorfním“objektem, ve druhém případě je prostor ulice Svárov předělen novým stavebním objemem: proskleným dvojčetem budovy městského úřadu,“ pokračuje architekt.

O studiích již bouřlivě diskutovali členové komisí rady města, radní i zastupitelé a nyní se k nim mohou vyjádřit i občané. „Lidé se mohou vyslovit pro jednu z variant, případně mohou napsat i svůj názor,“ uvedl vedoucí útvaru a investic a rozvoje Josef Šťastný.

Vsetínská starostka Květoslava Othová totiž již dříve upozornila, že pokud město získá na rekonstrukci náměstí a jeho okolí evropské dotace, stejně bude muset realizovat výběrové řízení na definitivní podobu celé lokality. Výstava jednotlivých studií potrvá v kině Vatra až do konce srpna.