Šanci získat finanční příspěvek mají také obce a občanská sdružení na Valašsku. „Snažíme se, aby byly v maximální možné míře do krajiny vysazovány původní druhy dřevin, stejně tak povzbuzujeme výsadby starých a krajových odrůd ovocných stromů, které zvyšují přírodní bohatství krajiny,“ upřesnila kritéria pro výběr projektů Miroslava Drobílková z nadace Partnerství.

Částku až dvacet tisíc korun tak mohou získat ti, kdož mají například v úmyslu osadit polní cestu, doplnit stromy ke kapličce nebo křížku, či založit nebo obnovit ovocný sad.

Své žádosti mohou občanská sdružení, obce nebo školy podávat do pátku 29. srpna.

Právě s projektem Obnova jubilejního sadu uspěla loni nadace Vesničko má milovaná z Francovy Lhoty Pulčína.

Tamní obecní ovocný sad čítající šedesát šest jabloní jadernic, byl založen už v roce 1933. „Letos se sad dožil pětasedmdesátky, byl ale doslova zdevastovaný. Lidé si na jablka jezdili s vlečkami, nikdo se přitom o stromy nestaral,“ popsala předsedkyně sdružení Anastázie Žídková.

Zkázu letos dokonala vichřice Ema, která vyvrátila deset stromů i s kořeny. „Obrátila jsem se na nadaci Partnerství, která nám poskytla deset tisíc korun. Peníze jsme použili hlavně na zakoupení sazenic, při práci nám pomáhalo na třicet dobrovolníků,“ informovala Žídková. Do dnešního dne tak aktivisté vysázeli dvaapadesát stromů, převážně jabloní, ale i hrušní, ořechů a švestek. „Na podzim dodáme deset ptačích budek, ptáci totiž zajistí ekologickou ochranu před hmyzem. Příští rok pak dosadíme dalších pět jabloní,“ doplnila Anastázie Žídková.