Shromáždění, na které je zvána široká veřejnost, začíná v 10 hodin dopoledne.

Původní pomník od kamenického mistra Sosny z Hranic vznikl už v roce 1935. Tedy v době, kdy byla Jasenka ještě samostatnou obcí. Na pomníku byla proto uvedená pouze jména místních obyvatel a nikoliv dalších částí města Vsetín. K tomu se Jasenka připojila až v roce 1950.

„Na radnici se v posledních letech obrátila řada pozůstalých vsetínských obětí první světové války s tím, že by rádi uctili památku svých předků položením kytičky k pietnímu místu. Takové ale v našem městě dosud scházelo,“ připomněl starosta Vsetína Jiří Čunek.

Petr Pavel, nový prezident České republiky.
Valaši si prezidentem zvolili Petra Pavla. Hlas mu dalo téměř 57 procent lidí

Radní žádosti pozůstalých vyslyšeli a nechali o další čtyři samostatně stojící monolitické nápisní desky s vyrytými jmény Vsetíňanů padlých v první světové válce rozšířit stávající pomník na Jasence.

Úprav se pietní místo dočkalo v uplynulém roce.

„Jejich kamenickou část provedl Jakub Vávra z Valašské Polanky, terénní a zahradnické úpravy okolí Petr Zvěřina z Velkých Karlovic,“ přiblížila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Celkové náklady činily zhruba 670 tisíc korun. Součástí projektu hrazeného z pětaosmdesáti procent z evropské dotace (konkrétně z programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika) bylo i vydání publikace s informacemi o obětech 1. světové války ze Vsetína, Jasenky a Rokytnice.

Její část je věnována i pomníkům obou světových válek ve slovenských Trenčianských Teplicích, které jsou partnerem Vsetína v tomto projektu.