„Práce s nimi je rychlejší a účinnější než s metlami. A k úklidu zapotřebí tolik lidí,“ vyjmenovává vedoucí provozu Tomáš Říha přednosti strojů, schopných listí a jehličí sfukovat na hromádky a vysávat do sběrného koše, který lze vyprázdnit do nádoby na bioodpad.

Jejich nákup přišel na něco přes sedm tisíc korun. Dosud měly Technické služby ve výbavě jediný takový stroj.

Slouží ale pouze k úklidu zámeckého parku. Ostatní, s nimiž provádějí údržbu cyklostezky Bečva, fungují jako fukary a odpad nevysávají.