Nechyběly však ani hůlky laděné do recesivního nádechu – valašské čagany.

Právě tyto pomocníky při chůzi však pořadatelé uvítali. Samotná stezka totiž nese název Stezka pro Nordic Walking aneb Valaši sa vracajů k čaganom. Originálního pojmenování si cení i vedení obce. „Jsem za tento trefný název rád,“ přiznal například starosta Zděchov Tomáš Kocourek. Mnozí si vypomohli i klobouky, které nejsou pro turisty běžné. S hůlkami radostně nacvičovalo i malé děvčátko oděné do kroje.

Slavnostnímu přestřihnutí pásky přihlížely hloučky lidí odhodlaných vyrazit do terénu i náhodní kolemjdoucí. Oficiálnímu otevření stezky však ještě předcházelo krátké školení v nordic walkingu.

Pak už nic nebránilo tomu, aby délku, obtížnost i krásu stezky vyzkoušeli na vlastní kůži příchozí sportovci. Celkem na deseti zastaveních si mohli nejen odpočinout, ale i připomenout něco z historie své obce. Přídavkem se jim dostalo také základního školení ohledně nordic walkingu. „Lidé se dozví například to, jak se správně zahřát a protáhnout,“ dodal starosta.

Stezku si může vyzkoušet každý. Na výběr má přitom hned ze dvou možností. Zvolit kratší, necelých deset kilometrů dlouhou trasu, nebo trasu o délce celých šestnácti kilometrů.