Svépomocí ji zbudovali místní lidé na základech původní staré stodoly. Vyrostla v těsné blízkosti rodného domku pátera Josefa Trtíka, který v současné době působí v Cholině u Litovle.

Pětasedmdesátiletý páter Trtík je zároveň autorem podoby zvonice, která sestává ze tří dřevěných sloupů sbíhajících se k nebi – k Bohu – v tříbokém jehlanu. Každou stranu jehlanu navíc zdobí skleněná vitráž s náboženskými motivy. „Nápad se zrodil při loňské volbě nového papeže. Byl totiž zvolen přímo na narozeniny mého švagra pátera Josefa Trtíka," prozradila o stavbě Jana Trtíková.

Podle jejích slov je vybudování zvonice zároveň jakýmsi milníkem v životě pátera Trtíka, který, byť stále aktivní, již dosáhl důchodového věku.

Na stavbě se finančně i prací samotnou podíleli místní lidé i firmy, za což jim podle slov Jany Trtíkové patří poděkování.

Nedělní slavnostní mše a žehnání nové zvoničky se vedle sekretáře arcibiskupa Graubnera Petra Gatnara a autora podoby stavby Josefa Trtíka zúčastnil také farář Vlastimil Vaněk z hovězské farnosti, pod níž stavba územně spadá.

Přijel také páter Bohumil Vícha z farnosti z Dobré u Frýdku Místku. „Před třiceti lety sloužil dva roky v Halenkově a od té doby se na Valašsko stále rád vrací," vysvětlila Jana Trtíková. Hrou na varhany a zpěvem doprovodily mši svatou Stanislava Hnilicová a Jana Maloušková z halenkovské farnosti.

Zvonice je zasvěcená Nejsvětější Trojici. Budoucí využití prozatím ještě nemá stanovený pevný řád. „Rodí se myšlenka, že by se zde v okolí svátku Nejsvětější Trojice konaly rodinné pouti. Také každý poutník, který zde dorazí, bude mít možnost zazvonit," poodhalila Jana Trtíková.