U jednotlivců, v domácnostech i firmách budou žádat o příspěvek na pomoc rodinám, starým lidem, zdravotně postiženým či těm, kteří se ocitli v jakékoli těžké životní situaci.

Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita České republiky a její pobočky. Na Valašsku bude mít letos největší zastoupení ta valašskomeziříčská. Do terénu vyrazí na tři sta kolednických skupinek. „Je to dáno rozlohou území naší působnosti. To zahrnuje oblast od Horní Bečvy přes Rožnov, Valašské Meziříčí, Valašskou Bystřici až po Kelč a Kunovice," vylíčil koordinátor sbírky Jan Lušovský.

Podle jeho slov budou koledníci ve větších městech a vesnicích chodit už v pátek, jinde pouze v sobotu. „Například v Rožnově vyrazíme již čtvrtého ledna odpoledne. Zahájení je naplánováno na třináctou hodinu, kdy na rožnovské náměstí a radnici dorazí tříkrálový průvod na koních," vylíčil plán Jan Lušovský.

Peníze, které sbírka v této části Valašska přinese, pomohou při nákupu vybavení do nového rožnovského Centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Ve Valašském Meziříčí zase půjdou na úhradu splátky za odkup budovy Českých drah. Ta bude sloužit lidem bez domova. Vloni lidé v této části regionu darovali částku 1,6 milionu korun.

Ve Vsetíně a přilehlých obcích bude koledovat asi 160 tříkrálových skupinek. Většinou jen v sobotu. „Přímo ve Vsetíně vyrazí do ulic kolem padesáti skupinek. Tady budou koledovat od pátku až do úterý," přiblížila koordinátorka sbírky ze vsetínské Charity Lenka Vašků.

Výtěžek letošní tříkrálové sbírky v této oblasti poslouží mimo jiné k zakoupení speciálního zrakového ovládacího zařízení pro zdravotně postiženého. „Podpoříme též vsetínské středisko Naděje a část prostředků půjde na přímou sociální výpomoc jednotlivcům a rodinná v tíživé životní situaci," doplnila Lenka Vašků.

Skupinky tříkrálových koledníků se zapečetěnou kasičkou bude vždy doprovázet osoba starší patnácti let. Tento vedoucí bude mít kartičku s osobními a identifikačními údaji. „Obracíme se na všechny spoluobčany s prosbou, aby přijali koledníky s poselstvím pokoje a radosti a dle svých možností přispěli na pomoc potřebným," vyzvala ředitelka vsetínské Charity Věra Dulavová.

Na Horním Vsacku se o organizaci tříkrálové sbírky tradičně starají lidé z Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov. Letos zde bude koledovat přibližně devět desítek skupinek. „Na starosti mají sedm obcí od Hovězí po Velké Karlovice. Tedy oblast, kde žije asi patnáct tisíc sedm set obyvatel," přiblížila ředitelka novohrozenkovské Charity Danuše Martinková.

Prostředky, které letos lidé darují, chtějí pracovníci Charity z části použít na její provoz. „Část půjde na projekt česko-švýcarské spolupráce, díky kterému budeme moci obnovit naše stará auta. Jsou již ve špatném stavu," uvedla Danuše Martinková. Peníze také dostanou lidé v tíživé životní a finanční situaci.

Vloni lidé na Horním Vsacku přispěli částkou přesahující půl milionu korun. Za tyto peníze se mimo jiné podařilo vybudovat venkovní altán v denním stacionáři na Halenkově či polohovací postele.