V místech, kde má centrum stát, vyznačil tři sondy, které poté vyhloubila pojízdná vrtná souprava.

„Dvě sondy jsme prozkoumali metodou těžké dynamické penetrace, spočívající ve sledování odporu zeminy vůči hrotu pronikajícímu do podloží. Třetí sonda je kontrolní. Navrtali jsme ji do čtyřmetrové hloubky a vytáhli z ní jádro se zeminou, kterou jsme popsali,“ upřesnil Proisl.

Geologický průzkum je součástí přípravy stavby, jež má začít na konci letošního nebo počátkem příštího roku.

„Už tady proběhla měření radonu, brzy očekáváme návštěvu hydrogeologů. Snažíme se o budoucím staveništi získat co nejvíce informací, abychom připravili kvalitní projekt,“ vysvětlil ředitel hvězdárny Libor Lenža.

Samotná příprava plánovaného vzdělávacího centra už běží několik měsíců. Smlouvu na vypracování potřebné projektové dokumentace podepsali zástupci hvězdárny na podzim se společností JaP.

„Firma zpracuje dokumentaci a zajistí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Součástí zakázky bude také projekt demolice zastaralých garáží, na jejichž místě centrum vyroste,“ uvedl už dříve Lenža. Zmíněné práce přijdou asi na tři čtvrtě milionu korun a potrvají do letošního jara.

Výzkumné, vzdělávací a inovační centrum pro mladé má poskytnout studentům příležitost vzdělávat se, bádat a tvořit ve spolupráci s odborníky z Česka i celé Evropy.

Nabídne jim kvalitní technické zázemí a odpovídající ubytování. Jejich činnost by se měla soustředit na propojení technických a technologických oborů s výzkumem vesmíru a stratosféry.

Kromě studentů a vědců zde budou moci pracovat účastníci seminářů, workshopů i letních astronomických táborů. Budova může sloužit také jako vzdělávací centrum pro studenty vysokých škol.

Centrum bude vybaveno 3D tiskárnami, malými obráběcími stroji, výkonným výpočetním systémem a jinou moderní technikou.

Dvoupodlažní budova vyroste na místě garáží, které jsou ve špatném stavu. Nahradí i zastaralou provizorní ubytovnu. Náklady byly předběžně vyčísleny na přibližně 40 milionů korun. Nejvýznamnějším investorem má být Zlínský kraj, který je zřizovatelem hvězdárny.