„Chystáme tři přednáškové dny, na každý z nich přitom připadnou vždy dvě prezentace,“ prozradil pracovník vsetínské hvězdárny Pavel Svozil. Na programu bude například povídání o průzkumu Saturnu sondou Cassini, zvířecí astronauti, Češi ve vesmíru a další témata. „Přednášet se bude ve středu, čtvrtek a pátek vždy od pěti hodin odpoledne,“ upřesnil Svozil.

Po skončení přednášek se za příznivého počasí budou konat večerní astronomická pozorování doplněná o sledování přeletů jasných družic a světelných záblesků družic řady Iridium. Za vstup na všechny akce konané v rámci Světového kosmického se neplatí.

Světový kosmický týden byl poprvé vyhlášen v roce 2002 Organizací spojených národů a americkou nevládní společností Spaceweek International Association. Každoročně začíná 4. října, což je datum symbolizující vypuštění první umělé družice světa, sovětského Sputniku v roce 1957.

„Ani den, kterým týden kosmonautiky bývá ukončen, nebyl zvolen náhodou. 10. října 1967 byla uzavřena Mezinárodní úmluva o mírovém využití kosmického prostoru,“ připomněl Svozil. S tím, že hlavní ideou Světového kosmického týdne je informovat širokou veřejnost o pokrocích a objevech ve využití vesmíru a především přivést mládež k jeho poznávání. Zastřešujícím tématem letošního ročníku je Exploring the Universe neboli Výzkum vesmíru.