„Zatím máme vypracovaný návrh projektu. Chceme rozšířit hřbitov, vybudovat kolumbárium i oplocení,“ přiblížil starosta Halenkova Jiří Lušovský. V projektu se počítá také s vybudováním části chodníků a zhotovení nového osvětlení.

„Předali jsme žádost o finanční dotaci Místní akční skupině Valašsko – Horní Vsacko. S realizací našich plánů chceme začít již tento rok,“ dodal Lušovský.

Předběžné odhady finančních nákladů na zvelebení místa posledního odpočinku dosahují dvou a půl milionu korun. Pokud by se Halenkovu podařilo dotaci získat, pokryla by částku ve výši přes jeden milion korun.