Před zhruba třemi sty lety tady vystavěl letohrádek. Kde stál a jak vypadal? Žádné plány ani fotografie se nedochovaly, jen značka na mapě.

Samotná stavba zanikla v polovině devatenáctého století. Nezbývá než hledat odpověď v zemi. „Odkryli jsme pozůstatky základů letohrádku. Použitý kámen lidé dávno vytrhali a přenesli na jiné stavby. Jámy zasypali sutí, která kopíruje původní základy," vypráví archeolog Samuel Španihel z Muzea regionu Valašsko a ukazuje na místo předpokládaného vchodu, orientovaného k zámku Žerotínů v centru města.

S pomocí studentů místního gymnázia, kteří si ručním kopáním zpestřili výuku dějepisu, archeologové vyhloubili dvě sondy.

Ve vrstvách suti našli předměty, jež podrobí bližšímu zkoumání kusy cihel, dlaždic a kachlí, brousek, úlomky skla i několik starých mincí. „Hluboké základy naznačují, že to byla masivní, nejspíše i vytápěná stavba," tvrdí Španihel, jenž polohu základů a všech nálezů před zasypáním sond pečlivě zaznamenává.

Letohrádek na Helštýně byl výjimečný už jen tím, že vznikl. „Takových belvederů neboli krásných vyhlídek zasazených do volné krajiny bylo poskrovnu. Obvykle tvořily součást zámeckých areálů," vysvětluje památkář meziříčské radnice Petr Zajíc.

Písemné prameny přesto o stavbě mlčí. „Možná proto, že větší část archivu panství rodu Žerotínů skončila v papírně jako surovina pro výrobu nového papíru," domnívá se památkář.

Archeologové nejsou na Helštýně poprvé. Třeba ve dvacátých letech minulého století v této lokalitě objevili pozůstatky pravěkého pohřebiště lidu popelnicových polí. O nynější průzkum požádala radnice, která se chystá obnovit celé návrší s pomníkem obětem obou světových válek, odhaleným v roce 1948. „Na pomníku je třeba doplnit vydrolenou vyzdívku. Zděné jsou i před ním stojící pilíře, ačkoli původně byly zhotovené z monolitických kamenů," říká místostarostka Yvona Wojaczková.

Opravu vyžadují také chodníky a kamenné zábradlí. Aby místo připomnělo dobu Žerotínů, lze do země symbolicky vyznačit půdorys jejich letohrádku a znovu vysázet lipovou alej, jež lemovala cestu od belvederu k městu.

„Necháme zpracovat projekt, z něhož vyplynou náklady na obnovu. Podle jejich výše rozhodneme o dalším postupu. Budeme usilovat o dotaci, Helštýn je zajímavé a turisty vyhledávané místo," dodává místostarostka.

Autor: Josef Beneš