Počítá se rovněž s rekonstrukcí sociálního zařízení ve 4. podlaží hlavní budovy, v pavilonu učeben a v zázemí jídelny.

Elektroinstalace na gymnáziu jsou v původním stavu, který již neodpovídá potřebám školy, zejména s ohledem na využití výpočetní a didaktické techniky.

Při přetížení sítě jsou běžné zkraty a výpadky elektrického proudu.

Rovněž vnitřní rozvody vody jsou původní, nezřídka se objevují poruchy a ucpané potrubí.

„Časté opravy rozvodů elektřiny i vody jsou nehospodárné, neefektivní a neustále ohrožují provoz školy,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

O uvolnění peněz potřebných na úhradu prací už rozhodli krajští radní. Náklady jsou vyčíslené na téměř 5,2 milionu korun. Řemeslníci se do oprav pustí v červnu příštího roku. Hotoví budou do září.