„Jsem rád, že jsem to viděl. Člověk obvykle spláchne a dál se nestará, přitom je to jenom začátek,“ uvědomuje si Radek Šrámek, jenž přišel na exkurzi s rodinou.

Denně tady vyčistí sedm až osm tisíc kubických metrů vody.

„Do Bečvy vypouštíme vodu zbavenou v průměru 98 procent organického znečištění,“ informoval vedoucí čističky Michal Vrána. Vzápětí prozradil, že kromě splaškových vod z města a průmyslových podniků čistí oplachové vody z okolních pálenic.

„Je to velmi náročné, protože jsou mnohonásobně více znečištěné organickými látkami. Na druhou stranu vytvářejí větší množství bioplynu, který využíváme k ohřevu vyhnívací nádrže, užitkové vody pro zaměstnance i zimnímu vytápění budov,“ prozradil Vrána.