Nejinak tomu je i tuto neděli. Vymetená obloha nenese ani stopu po jediném mráčku. Žhnoucí slunce vyhání rtuť teploměru vysoko nad pětatřicet stupňů Celsia.

Na rozpáleném prostranství před rožnovským kostelem Všech svatých v centru města se řadí krojované procesí. „Dneska se v těch krojích upečou," shoduje se s náznakem účasti v hlase mladá dvojice, která sleduje přípravy ukrytá před sluncem ve stínu blízkého domu. V duchu musím souhlasit.

Krátce po půl jedenácté vyráží procesí přes Masarykovo náměstí směrem k Valašskému muzeu v přírodě. Nemám v oku příliš dobrý odhad, ale troufám si tvrdit, že do průvodu se zapojilo alespoň dvě stě lidí. Možná i více.

V čele jdou ministranti nesoucí kadilo, těsně následování muži s vlajícími korouhvemi a symbolem Ježíše Krista.

Za nimi pak čtveřice mladých dívek v krojích nese ozdobená nosítka, na nichž stojí drobná plastika svaté Anny.

Zhruba uprostřed procesí má své místo předříkávač, který nahlas vyvolává jednotlivé verše poutních písní. Společný zpěv doprovází hudebníci s dechovými nástroji.

O bezpečnost věřících se starají strážníci městské policie, kteří z hlavní silnice a náměstí odklánějí dopravu.

Zhruba po patnácti minutách se pozvolna kráčejí průvod dostává do městského parku. Tady si účastníci alespoň na chvíli odpočinou od přímého slunce. Od čeho si ale neodpočinou, je pozornost kolemjdoucích a turistů, kteří si krojovaný průvod téměř bez ustání zaznamenávají na kamery a fotoaparáty.

Cíl Anenské pouti je ve skanzenu, konkrétně v Dřevěném městečku. Před místním kostelíkem, který je zasvěcený právě patronce Valašska svaté Anny, se každý rok na závěr procesí koná krátká mše.

Anenská pouť má každý rok i svou druhou část. Dřevěné městečko se v neděli otevřelo pro návštěvníky už v devět hodin ráno. Na paloucích v areálu předvádějí v průběhu dne svou zručnost kejklíři a akrobaté ze skupiny Agripa.

V Janíkově stodole se zase zejména nejmenší děti můžou radovat u loutkového představení Divadélka Milady Kubicové. Na pódiu u rybníčka vystoupí dechová hudba Rožnovanka a v kostele svaté Anny sbor Hafera z Nového Hrozenkova. V komorním amfiteátru pak ještě soubor Valašský Vojvoda z Kozlovic.