Pamlsků však nedávají nikdy mnoho, protože náhlá změna potravy by mohla zvěři způsobit zažívací potíže, neboť se jedná většinou o přežvýkavce, kteří vyžadují stálou potravu. Proto ssebou vezmou také seno a oves, což jsou pro ni nejvhodnější krmiva. Pečivo je možné zvěři nabídnout pouze v malém množství a do zastřešeného krmelce, kde nemůže navlhnout. Nejvíce jí chutná oves, čerstvé seno a sůl.

Na Silvestra se myslivci rozloučí společně s přáteli s rokem uplynulým a do nového roku – roku 2008 – si popřejí nejen hodně štěstí, ale také Myslivosti zdar!

Myslivost je časově náročná záliba, a tak je nutné poděkovat manželkám a rodinám myslivců, že u nich nalézají oporu a pochopení pro svou činnost, kterou věnují přírodě.

Pokud se někdo vydá o volných dnech do lesa, může dětem ukázat „pravé“ jesličky, jak myslivci nazývají krmelce. Ale hlavně by měl zachovat klid. Pes by měl zůstat na vodítku. A ještě jedna cenná rada – do lesa vstupujte bez klepání, ale potichu a s ohleduplností k jeho obyvatelům.

Pranostiky a komentář:

Podívá-li se vlk na Vánoce do stáje, bude úrodný rok, když však ze stáje vyhlédne ovce, bude neúroda. = při teplém průběhu počasí obnoví na polích ozimy vegetaci, postupně mohou ztrácet zimovzdornost, a jsou tedy náchylnější na vymrznutí = menší úroda. Ozimé obiloviny jsou úrodnější než jařiny, a proto jejich stav je rozhodující.
Nejsou-li na sněhu patrné stopy zvěře, přijde změna počasí. = zvěř skutečně změnu počasí vycítí a těsně před změnou počasí se pohybuje méně a je jí také méně vidět.

Krmítka pro ptáky:

K předkládání potravy slouží různé typy přikrmovacích zařízení. Pro výrobu krmítka pro drobné ptactvo lze použít vlastního důvtipu, výroba není složitá.
Důležité je jen to, aby se strávníci nemohli při vletu do krmítka zranit a aby krmivo bylo dostatečně chráněno před deštěm, sněhem a sluncem.
Do krmítek doplňujeme například semena slunečnice, máku, řepky a také obilniny, jablka, skopový nebo hovězí lůj. Dnes již není problém si koupit i předem připravenou směs vhodného krmiva. Nevhodné jsou zbytky nedosušeného či soleného pečiva nebo zbytky jídel.