Městem a jeho místními částmi v sobotu procházely bezmála tři stovky dětských koledníků v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara, s pokladničkami a dospělým doprovodem. U každého domu zazvonili a jakmile jim lidé otevřeli, zazpívali koledu, přidali novoroční přání i drobný dárek a nad dveře napsali křídou požehnání s novým letopočtem. Za to jim hostitelé věnovali peníze a často i něco navíc.

Mnozí už koledníky vyhlíželi z oken.

„Vítáme je každý rok. Letos hodně nasněžilo a mají to těžké, tak jsme pro ně přichystali i sladkosti,“ prozrazuje František Špalek z Hrachovce. U Knapkových nabídli zkřehlým a promáčeným koledníkům kromě peněz také teplý čaj, vánoční cukroví a obložené chlebíčky.

„Tříkrálová sbírka plní svůj účel, pomáhat potřebným. Jsme rádi, že můžeme přispět,“ říká Zdeňka Knapková.

Chodit na koledu každý rok ve stejném rajonu je podle Olejníkové výhoda.

„Místní nás znají a čekají, až u nich zazvoníme. Dnes budou možná netrpěliví, protože jdeme z opačné strany a k některým se dostaneme později,“ odhaduje a vzpomíná, že jeden rok koledovali i ve městě. „Děti z naší skupiny tam nikdo neznal, přístup lidí byl jiný než tady.“

Letos si koledníci z Hrachovce na malou vstřícnost nemohli stěžovat.

„Lidé nás přijímají dobře. Někdy sice neslyší zvonek, ale jinak je to v pohodě a jsou rádi, že nás vidí,“ tvrdí třináctiletá Zuzana Olejníková.

Peníze, které se koledníkům z Valašského Meziříčí a okolních vesnic podařilo vybrat, pořádající Charita použije na různé účely.

„Část poplyne na rekonstrukci vnitřních prostor budovy v Zámecké ulici, sloužící lidem bez domova, zajištění provozu Centra sociálně-materiální pomoci, na nákup dekontaminačního přístroje pro Charitní dům ve Valašské Bystřici a na přímou pomoc lidem v nouzi,“ informuje koordinátorka sbírky Pavla Palátová.

Vybraná částka bude známá za několik dnů. Před rokem činila ve Valašském Meziříčí 512 tisíc a v celém děkanátu téměř 2,3 milionu korun.