V depozitářích nově zrekonstruovaného zámku Kinských se nachází rozsáhlý soubor sbírkových předmětů z historie sklářství na Valašsku. Muzeum regionu Valašsko z nich vybralo několik exponátů vztahujících se k místním věhlasným sklárnám v Krásně nad Bečvou.

„Zaměření na výrobu skla pro svítidla přinesla firma S. Reich & Co., která zde fungovala dlouhých osm desetiletí od roku 1855 do roku 1934,“ připomněla historička umění a kurátorka výstavy Kamila Valoušková z Muzea regionu Valašsko.

Jmenovaná firma byla ve své době největší hutí na Valašsku.

„Světlo z krásenských skláren ozařovalo zámořské parníky, paláce, chrámy, luxusní prostory i prostá obydlí,“ doplnila Valoušková.

V prosklených nikách výstavního prostoru v I. poschodí meziříčského zámku Kinských jsou aktuálně k vidění například malované petrolejové lampy, průzračná stínidla s krajkově jemným leptaným dekorem, moderní geometrické tvary 30. let či světla, působící jako světelné plastiky.

„Zvláštní pozornost je věnována výrobkům navrženým Karlem Volfem, který světlo krásenských skláren formoval po tři desetiletí,“ upozornila Valoušková.

Součástí výstavy bude i přednáška Krása světla z Krásna, uskuteční se na zámku Kinských 10. listopadu od 17 hodin (o den dříve ve stejném čase také na zámku Vsetín).

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí je otevřen denně mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin. Kromě unikátních skleněných exponátů si zde mohou návštěvníci prohlédnout také úspěšnou dvojvýstavu Někdo to rád sušené / Po kalíšku dáme, která přibližuje, jak se za dob našich předků zpracovávalo ovoce.

Dalším lákadlem je multimediální stálá expozice Člověk v krajině, krajina v lidech, pro děti jsou připraveny také vybavené herny a dospělí jistě ocení možnost posedět ve stylové zámecké kavárně. Všechny výstavy i expozice jsou bezbariérové.