Pocházela z valašské vesnice Prostřední Bečva a ve své tvorbě se ze všeho nejvíce zaměřovala právě na svůj rodný kraj a lidi, kteří zde žijí. Její charakteristické poetické obrazy jsou dosud k vidění v řadě obřadních síní, škol a v dalších veřejných prostorách.

Výstavu, která návštěvníky provede zlomovými fázemi tvůrčí kariéry známé malířky Jaroslavy Hýžové, připravuje v těchto dnech Muzeum regionu Valašsko. K vidění bude na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vernisáž se uskuteční v sobotu 14. ledna od 16 hodin, jako hudební host na ní vystoupí cimbálová muzika Valašský výběr s primášem Petrem Baklíkem.

Jak už bylo řečeno výše, Jaroslava Hýžová předně věnovala své dílo rodnému kraji a lidem, kteří v souladu s ním žijí. Její tvorba je však mnohem pestřejší a má řadu různých výtvarných poloh. Právě ty se Muzeum regionu Valašsko rozhodlo představit na výstavě s názvem Malířské proměny Jaroslavy Hýžové.

K vidění bude zhruba třicet obrazů, které až na tři výjimky pochází ze sbírky muzea.

„Většinou jde o malby zakoupené v roce 2021 prostřednictvím dotačních fondů Ministerstva kultury České republiky,“ přiblížila kurátorka výstavy a historička umění Muzea regionu Valašsko Kamila Valoušková.

V expozici jsou zastoupená velmi raná díla i malby z takzvaného modrého období, které jsou charakteristické pro autorčinu tvorbu v 60. letech 20. století.

„Obrazy směřující k abstrakci, včetně maleb zcela oproštěných od reality, se námětově váží zpravidla ke stromům a krajině. Kolekci uzavírají pastózní malby s výraznou strukturou,“ doplnila Valoušková.

Výstava je doplněná i o několik zajímavých interaktivit – jednou z nich je takzvaný haptický obraz (bezbarvá kopie) malby Vyprahlá krajina, na němž si návštěvníci mohou doslova osahat strukturální polohu malířčiny tvorby. Skládačka obrazu Tragédie války II zase poodhaluje kompoziční zákonitosti obrazu.

Muzeum k výstavě připravilo i tvůrčí lektorský program pro dětské kolektivy a v neděli 5. března od 16 hodin se uskuteční také komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Kamilou Valouškovou.