Vítězná firma Tim Hortons Slovakia totiž odmítla podepsat s muzeem smlouvu. Nelíbí se jí její obsah. Především pak ustanovení, že smlouvu lze ukončit bez udání důvodu s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

„Představa, že nájemce, který by uvedenou smlouvu podepsal, bude šťastný a rád zvelebovat majetek, o který je potřeba se s úctou a láskou starat, a zároveň každý den očekávat, jestli se vedení muzea dobře vyspí a náhodu mu nepošle bezdůvodnou výpověď, je mylná,“ uvedli zástupci společnosti Tim Hortons Slovakia Jozef Feldbauer a Miroslav Martinček.

Firma se poté, co uspěla ve výběrovém řízení, snažila vyjednat s muzeem změny ve smluvních podmínkách. Obrátila se mimo jiné i na ministra kultury.

A také na organizaci Transparency International. Podle jejího právníka Jana Dupáka je ustanovení umožňující výpověď bez důvodu příliš přísné a mohlo odradit případné zájemce o účast v soutěži.

„Pravidlo se jeví jako výrazně nevýhodné vůči nájemci, který musel přizpůsobit svůj podnikatelský záměr předpokládanému šedesátiměsíčnímu trvání nájemního vztahu a jeho nečekané ukončení zcela na vůli pronajímatele působí jako mimořádné riziko,“ uvedl Jan Dupák z Transparency International.

Národní muzeum nicméně na změnu smlouvy nepřistoupilo a vyhlásilo třetí kolo soutěže, které v těchto dnech končí. Dříve dvakrát vítězná společnost Tim Hortons Slovakia se do něj už ani nepřihlásila.

„Věřili jsme, že do třetího kola předloží muzeum smlouvu, která bude vyvážená. Žel se toto naše přání nenaplnilo. Vytvářet ze svého partnera už při podpisu potenciálního problémového partnera není podle našeho názoru správné ani slušné,“ zdůvodnili Josef Feldbauer a Miroslav Martinček.

Podle mluvčího Národního muzea v přírodě Tomáše Grosse muzeum navrhované změny ve smlouvě ani akceptovat nemohlo.

„Smlouva tak, jak je navržená, je součástí soutěže. Pokud bychom ji po jejím skončení změnili, znevýhodnili bychom případné uchazeče, kteří by se možná v případě jiného znění smlouvy do výběrového řízení také přihlásili,“ vysvětlil Tomáš Gross.

Po druhém kole tedy vedení muzea zvažovalo dvě možnosti: buď oslovit druhého v pořadí nebo soutěž zrušit a vyhlásit znovu.

„Rozhodli jsme se pro druhou variantu. Postup jsme konzultovali s ministerstvem kultury a je označený za zcela transparentní a v pořádku. Tím pádem jsme neměli důvod vyhlášené podmínky měnit,“ uvedl Gross.

Do třetího kola výběrového řízení, jež trvalo do 7. července, se přihlásili tři zájemci. Muzeum nyní bude otevírat obálky s jejich nabídkami. Budoucímu provozovateli nabízí muzeum pětiletý nájemní vztah.

„Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání objektu Maměnky a objektu Libušína a to k provozování hostinské činnosti v případě Jídelny Libušín a ubytovacích služeb u hotelu Maměnka,“ upřesnil generální ředitel muzea Jindřich Ondruš. Slavnostní otevření obnovené chaty Libušín je naplánované na 30. července.