Plánované stavební úpravy zahrnují renovaci fasády, obnovu okapů a některých dveří. Počítá se také s vybudováním výtahu v atriu zámku, jenž umožní snadnější a bezpečnější manipulaci se sbírkovými předměty a především zpřístupní expozice imobilním návštěvníkům.

„Tento projekt je připravován dlouhodobě. Je zpracována projektová dokumentace a vydána potřebná povolení. Výzva Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti kultury má být vyhlášena letos v říjnu,“ informovala radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

Celkové náklady projektu jsou asi 26,3 milionu. Evropská dotace by mohla pokrýt až 85 procent výdajů, tedy více než 22,3 milionu korun. Zbývající část nákladů by uhradily Muzeum regionu Valašsko a jeho zřizovatel, tedy Zlínský kraj. „Pokud se podaří dotace získat, s jeho realizací by se mohlo začít ještě letos. S předpokládaným dokončením v roce 2024,“ doplnila Zuzana Fišerová.

Pořad Myslivosti zdar! ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
V rožnovském skanzenu se setkají členové a příznivci Hubertova cechu

Rozsáhlá postupná rekonstrukce vsetínského zámku začala již v roce 2014. První etapa stála 35 milionů korun a přinesla i nové depozitáře, stálou expozici nebo výstavní a vzdělávací prostory. V roce 2019 přišla nejprve na řadu repase všech 108 oken obvodového pláště zámku za 3,64 milionu korun.

„Čtyřicet procent pokryla evropská dotace, zbylých šedesát procent uhradil zřizovatel objektu Zlínský kraj,“ uvedl už dříve ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Další fáze se týkala tří částí zámeckého komplexu. Dělníci nejprve spravili chátrající zeď v parku. Dočkala se nové omítky, cihlové stříšky i speciálního systému odvlhčení. Opravou prošly i oba vstupy do objektu. Před hlavním zbudovali dělníci nové pískovcové schodiště s bočními nájezdy z žulových kostek.

Odkrytí dlažby přineslo tehdy i cenný objev – zachovalou štětovou dlažbu z kamenných oblázků vyskládaných do mozaiky. Podle muzejníků datovanou nejspíše do 19. století. Nález zdokumentoval muzejní archeolog Samuel Španihel a před opětovným překrytím byla pečlivě zakonzervována.

Den města Zubří; sobota 7. září 2019
Zubří slaví, že je dvacet let městem. Ve velkém stylu, dorazí i Mňága a Žďorp

Druhou etapu oprav uzavřela instalace speciálního zhášecího systému v zámecké věži. Nepoužívá vodu, ale vodní mlhu, která při případném požáru v zámecké věži omezí plameny a umožní bezpečně evakuovat návštěvníky, než dorazí hasiči. Na druhou stranu, v případě planého poplachu nedojde ke zbytečnému vytopení celé zámecké věže a poškození dalších historicky cenných částí zámku.

Součástí zhášecího systému je objemná nádrž na vodu, kterou bylo třeba instalovat na zámeckou půdu.

„Nebylo jiné cesty, než jí tam dostat střechou za pomoci těžkotonážního jeřábu,“ připomněl mluvčí muzea Jiří Koňařík.

Vsetínský zámek

Renesanční zámek s vnitřním dvorem vroubeným arkádami, byl ve Vsetíně postaven počátkem 17. století (první zmínka je z roku 1610) tehdejšími majiteli panství Lukrecií Nekšovnou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna. 

Stojí na základech středověké tvrze z první poloviny 15. století. Pozdější majitelé – uherská šlechta z rodu Illésházy – zámeckou budovu v průběhu 18. století několikrát přestavovali a upravovali. a upravována. V roce 1708 zámek vyhořel na holé zdi.

Dnešní klasicistní podobu získal v letech 1833 – 1834 za posledního šlechtického majitele Josefa z Wachtlerů. V této době byl založen také přilehlý zámecký park se vzácnými dřevinami. V roce 1915 zničil požár celou střechu zámku i s věží. Tehdejší majitelé zámku – Thoneti – nechali v roce 1924 opravit zámek do původní podoby před požárem. Posledními soukromými vlastníky zámku od roku 1938 byli Marie Baťová se synem Tomášem.

V únoru 1949 byl zámek převzat do národní správy. V 50. letech došlo kvůli nerozvážnému umístění nejrůznějších státních institucí v budově zámku ke značnému poškození zámeckých interiérů. Proto se v letech 1963 až 1974 muselo přistoupit k nákladné generální opravě budovy, která byla veřejnosti zpřístupněna 9. května 1975.

Zdroj: Muzeum regionu Valašsko