Podle pracovníků Muzea regionu Valašsko má nový způsob vydávání časopisů řadu výhod pro vydavatele, autory článků i samotné čtenáře. Poslední jmenovaní se teď k oběma titulům a všem dosud vyšlým článkům dostanou jednoduše z pohodlí svého domova a navíc bezplatně.

Acta Carpathica Occidentalis je přírodovědný časopis vedený na seznamu tuzemských odborných recenzovaných periodik, který přináší jednou ročně články ze světa fauny a flóry západních Karpat.

Acta Musealia se věnují společenskovědním tématům převážně z oblasti Zlínského kraje. Oba tituly necílí výhradně na odbornou veřejnost, své si v nich najdou také laici.

Senior taxi Zubří
Zubří nabídlo seniorům svoz do obchodu zdarma. Služba se neujala

Doposud byly časopisy k dostání hlavně v tiskové podobě. Tu se teď ale rozhodli vydavatele opustit a přejít do on-line prostředí.

Opatření přinese řadu výhod pro všechny strany. Ty nejzásadnější popsali ve svém prohlášení výkonní redaktoři obou časopisů Lukáš Spitzer a Ondřej Machálek:

„Pro vydavatele to bude znamenat nemalou finanční úsporu za tiskové služby i náklady na distribuci a skladování. Autoři článků zase ocení fakt, že jejich práce snadněji pronikne do nejvýznamnějších světových databází a zároveň budou mít mnohem lepší přehled o tom, kde bylo z jejich článků citováno. No a co se týká čtenářů, ti teď budou mít oba časopisy zdarma a navíc se k nim dostanou jednoduše z pohodlí svého domova.“

Nový systém bude také pružnější. Přispěvatelé ani čtenáři už nebudou muset čekat i více než rok na další tištěné vydání, protože články budou vycházet po skončení recenzního řízení kdykoli v průběhu roku. Zároveň nebudou tolik limitovány místem.

„Věříme, že čtenáře tato změna ve výsledku potěší. Umožní jim lépe i efektivněji užívat informace, které obě periodika přináší. Zároveň bude lépe naplněno poslání časopisů i společenská role obou muzeí,“ vzkázala Zuzana Fišerová, krajská radní pro školství a kulturu Zlínského kraje, který je zřizovatelem Muzea regionu Valašsko a Muzea jihovýchodní Moravy.

Časopisy Acta Carpathica Occidentalis i Acta Musealia si už nyní mohou zájemci přečíst na stránkách www.aco.muzeumvalassko.cz a www.amus.muzeum-zlin.cz.