Zastupitelé proto museli nechat mosty podbetonovat, vystužit, a zajistit opěry.„Většinu peněz na opravu jsme dostali z ministerstva pro místní rozvoj. Tři stasedumdesát tisíc použijeme ze svých zdrojů,“ řekla Mikošková.

Zbývají dodělat už jen poslední úpravy. „Na letošek nám zbyly ty práce, které jsme z hlediska dodržení technologických postupů už nemohli vloni provést, protože nám to nedovolilo počasí,“ doplnila Mikošková.