„Vytváříme podmínky nejen pro ohrožené živočichy vázané na vodu, ale i pro ty, kteří žijí v jejím okolí,“ vysvětluje ekolog Milan Orálek. Dodává, že se zde vyskytují například užovky obojková a hladká, ještěrka obecná a čolek obecný. „Několik hromad tady bylo už dříve. Hadi a ještěrky je hojně využívali,“ připomíná ekolog.

Mimo to ochránci přírody provádějí ořez hlavatých vrb lemujících břehy jezírek. Jsou známé jako zdroj košíkářského proutí a nejvíce je proslavily romantické obrázky Josefa Lady. „Pečujeme o ně, protože jsou oblíbeným útočištěm ptáků a dalších živočichů. Potrvá to ale desítky let, než hlavatá vrba získá svůj typický tvar,“ říká Orálek.

Mokřad Rákosina byl při stavbě továrny na výrobu barevných obrazovek v Rožnově pod Radhoštěm téměř zasypán zeminou. Po revoluci ho úřady vyhlásily za přírodní památku a ochránci přírody se pustili do jeho obnovy. Jako součást česko-slovenského příhraničního projektu financovaného z evropských fondů zde prohloubili a vyčistili sedm tůní, o které dále pečují.