Stane se tak díky výstavě nazvané Vánoce v barvách modrotisku, která návštěvníkům přiblíží tvorbu výtvarnice Antonie Dostálkové.

„Autorka na modrotiskových plátnech představuje tolik oblíbené pohádky, lidové zvyky a roční cyklus. Pohádkový svět je v její tvorbě velmi barvivě zobrazený prostřednictvím trojrozměrných maňásků – broučků, chaloupek či andělů. Poukazuje na důležitost rodinných vztahů a tepla domova sdíleného hlavně o Vánocích,“ přiblížila Radka Turpišová z pořádajícího Sdružení pro rozvoj Soláně.

Vystavující výtvarnice Antonie Dostálková pochází ze Starého Města u Uherského Hradiště. Dlouholetá pedagožka výtvarného oboru na Lidové škole umění (později Základní umělecké škole) v Uherském Hradišti se k modrotiskové tvorbě dostala v okamžiku, kdy se svým žákům snažila přiblížit grafickou techniku linorytu. Té je, stejně jako modrotisku, vlastní negativní způsob tvorby vzoru.

Velmi blízká jí byla činnost Ústředí lidové umělecké výroby, které se v Uherském Hradišti zhotovování modrotisku také věnovalo. Antonie Dostálková se začala věnovat navrhování modrotiskových vzorů, které se uplatnily na výstavách či nových výrobcích modrotiskových dílen. Ve své tvorbě se inspiruje pozorováním přírody i návraty do dětství.

Výstava tvorby Antonie Dostálkové s název Vánoce v barvách modrotisku začíná ve Zvonici na Soláni v sobotu 26. listopadu a potrvá do 31. ledna 2023.